Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Το παρακάτω ψήφισμα κατατέθηκε από τη Λαϊκή Συσπείρωση Εορδαίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Κατατέθηκε την Παρασκευή 16 Ιούλη στην επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων της Βουλής και την Τρίτη 20 Ιούλη ξεκίνησε η συζήτηση του αντιεκπαιδευτικού νοµοσχεδίου µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθµιση» του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Ένα ακόµα νοµοσχέδιο, το 4ο κατά σειρά θα συζητήσει µέσα στο κατακαλόκαιρο µε κλειστά τα σχολεία µε την προσφιλή τακτική όλων των κυβερνήσεων. Το νοµοσχέδιο επί της ουσίας προωθεί την «αυτονοµία» του σχολείου, που σηµαίνει απαλλαγή του κράτους από τη χρηµατοδότηση, από την ευθύνη στελέχωσης µε µόνιµο προσωπικό, οδηγεί στη διαιώνιση των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, στην υποβάθµιση των υποδοµών και ανοίγει το δρόµο για την είσοδο των επιχειρήσεων-χορηγών στα σχολεία, που θα επεµβαίνουν µέχρι και στο τι µαθαίνουν τα παιδιά.

Στο όνοµα της «ελευθερίας» το κάθε σχολείο θα επιλέγει βιβλίο και πλευρές του προγράµµατος σπουδών, καταργώντας εντελώς τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευση και εντείνοντας τις ανισότητες και τους φραγµούς, ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές.

∆ίνει ακόµα ένα χτύπηµα στην ολόπλευρη µόρφωση των µαθητών µε τις «δεξιότητες», που προωθούνται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και είναι στην πραγµατικότητα στείρες και βραχυπρόθεσµες γνώσεις, αφού διδάσκονται ξεκοµµένες από τη γενική, ολόπλευρη µόρφωση, που διαµορφώνει στους µαθητές σωστό τρόπο σκέψης και ολόπλευρη προσωπικότητα.

Προβλέπεται ακόµα πιο ασφυκτικός έλεγχος των σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών, µε τις αλλαγές στις δοµές εκπαίδευσης και επιλογής στελεχών, αλλά και µε την ατοµική «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών, στην πραγµατικότητα έλεγχος, για το αν υλοποιούν όλες τις αντιεκπαιδευτικές κατευθύνσεις.

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταδικάζει και ζητά την απόσυρση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Να σταθεί στο πλάι των µαθητών, εκπαιδευτικών και των γονιών που συνεχίζουν τον αγώνας τους :

• Για ένα σχολείο σύγχρονο και αναγκαίο µε υποδοµές και εργαστήρια που θα χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό.

• Για τη διασφάλιση της αποκλειστικής υποχρέωσης του κράτους που θα εξασφαλίζει ενιαία, δηµόσια και δωρεάν µόρφωση όλων των παιδιών, χωρίς µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση ή άλλους φορείς.

• Να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα κόµµατα της Βουλής και στον Τύπο.

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Α. Τερζοπούλου, Χ. Ταιρίδης, Ειρ. Τσάγια, ∆ηµ. Τραχανάς και Στ. Μπίγγας απείχαν της σχετικής ψηφοφορίας.

 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαϊδα 27/6/2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας