Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 21:00, ...
για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν:

1.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2021.

2.   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού ως συνδιοργανωτής σε μουσική εκδήλωση.

 

Το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών για ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και για την έγκαιρη ολοκλήρωση οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας και την ψήφο σας στα θέματα από 20:30 έως 21:30, στο  email:proedros@velvento.eu.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Μαλλού Βάια

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας