Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Πρόσκληση εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη στέγαση φοιτητών/ριών των πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Ε.Κ.Π.Α. και ΠΑ.Δ.Α.. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Καλούνται οι ωφελούμενοι φορείς να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ώστε να τύχουν της ανάλογης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου. 

Το εν λόγω έργο, στο οποίο εντάσσεται και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως δυνητικά ωφελούμενος φορέας, αφορά (όπως πρόκειται να εξειδικευτεί) στην πρόσκληση για εκμίσθωση κλινών στις πόλεις της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας, προκειμένου να στεγαστούν φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο συγκαταλέγεται στο άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας