Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας σε αντλιοστάσια πόσιμου νερού του Δήμου Βοϊου.

Εγκρίθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος  Αντώνης Τρίτσης, η πρόταση της ΔΕΥΑΒ,  που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας στα αντλιοστάσια πόσιμου νερού.

Το συγκεκριμένο έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.020.187 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την προμήθεια, τις εργασίες αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την  εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης όλων των ενεργειακών παραμέτρων  στα 39 πιο ενεργοβόρα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΒ.

Με το έργο επιτυγχάνεται η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για την άντληση του νερού , η σωστή ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, η διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας τους και η βελτίωση της συντήρησης του εξοπλισμού τους.

 Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΔΕΥΑΒ,  αποτελεί προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή και βασική της επιδίωξη είναι η  μείωση της άσκοπης λειτουργίας των αντλιοστασίων και η ελαχιστοποίηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας