Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 3/8/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης μηχανήματος φορτωτή-εκσκαφέα του Δήμου Βελβεντού.

2.   Έγκριση απόφασης συγκρότησης επιτροπών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

3.   Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

4.   2Η Παράταση χρόνου εργασιών έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ

5.   Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού. Εξειδίκευση πίστωσης.

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας