Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Αντιμετώπιση της θερμικής Καταπόνησης

Η άνοδος της θερμοκρασίας, σε επίπεδα που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς, δεν αποτελεί απλά μία καιρική πρόβλεψη αλλά αποτελεί μία κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους χώρους εργασίας εάν δεν ληφθούν και τηρηθούν συγκεκριμένα μέτρα.

Η λεγόμενη θερμική καταπόνηση (Θ.Κ) των εργαζομένων, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, μπορεί να λάβει χώρα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες, ειδικά σε υπαίθριες, τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο όσο και στους τομείς της γεωργίας και της διαχείρισης των αποβλήτων.

Για την αντιμετώπιση της Θ.Κ και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η νομοθεσία όσο και οι διεθνείς οδηγίες εξειδικευμένων φορέων, εστιάζοντας, στις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου και στα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που αποτελούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ στην προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης της Θ.Κ.

Το Εργατικό Κέντρο Νομού Κοζάνης εφιστά την προσοχή όλων των εργαζόμενων και όλων των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και παροτρύνει να λαμβάνονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

Οργανωτικά μέτρα

  Καθορισμός διαλλειμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. 

Διαμόρφωση κατάλληλα κλιματιζόμενων χώρων, κυλικείων η άλλων, για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Διάθεση πόσιμου δροσερού νερού

Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτός θερμοκρασιακών αιχμών (μεταξύ 12.00 ́-16.00 ́).

Τεχνικά μέτρα

Επαρκής γενικός εξαερισμός με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των αιθουσών και αερισμός ζωνών εργασίας

Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών χώρων

Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη και η λειτουργία κλιματιστικών στους χώρους εργασίας, όταν αυτό είναι δυνατό.

Μόνωση των πηγών θερμότητας και κατασκευή σκίαστρων.

     Το ΕΚΝΚ με δεδομένο το γεγονός ότι οι καταστάσεις θερμικής καταπόνησης συνδέονται άμεσα και με επαγγελματικά ατυχήματα, θα βρίσκεται σε εγρήγορση και «επιφυλακή» ώστε να παρέμβει σε κάθε περίπτωση που αυτό χρειαστεί ενώ καλεί και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

                                                                                                        Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας