Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 4/8/2021

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αναστολή διοργάνωσης της 16ης Γιορτής Ροδάκινου

2.    3Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

3.    Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου έτους 2020

4.    Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2020

5.    Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου έτους 2020

6.    Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου έτους 2021

7.    Έγκριση έκθεσης ειδικής επιτροπής εγγραφών-επανεγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού περιόδου 2021-2022

8.    Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Βελβεντού – ορισμός μελών

9.    Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Μαλλού Βάια

 

 

 

Σημείωση:

 

§   Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος (MicrosoftTeams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 20:45

Κάντε κλίκ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση

 

§   Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας έως τις 21.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας