Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  1 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα: 

Θέμα  1ο: Ερώτημα σχετικά με πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

Εισηγητής:ο Περιφερειακός Σύμβουλος Φλώρινας, κ. Χρήστος Ναούμ


 Θέμα  2ο: Τροποποίηση των συνοδών έργων της μονάδας τριβής-κοσκίνισης λιγνίτη στη θέση ΛΑΒΑ της ΟΠ 50 του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Εισηγητής: ο Δ/ντής Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός


Θέμα  3ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €), από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- Ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Κοζάνης Καλαμιάς (κόμβος με Εγνατία οδό) της Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης


Θέμα  4ο: Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  5ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικότοπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  6ο: Υποβολή πρότασης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών δημόσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507), αλλά και την εκπόνηση μέρους αυτών για τη λεκάνη του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α. 110503)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  7ο: Οριστική παραλαβή μελέτης «Δυτικού άξονα- όρια Δυτ. Μακεδονίας/ Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Νυμφαίου-Πολυκέρασου Φλώρινας», για το οδικό υποτμήμα Πολυκέρασο- Περικοπή- Νυμφαίο

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  8ο: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  9ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22, του Ν.3614/2007 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση έργου ΕΣΠΑ

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  10ο: Κατάρτιση του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από «Έσοδα του Τ.Ε.Ο. για την Π.Ε. Φλώρινας»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  11ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φλώρινας

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  12ο: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  13ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης, τροποποίησης έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Νομού Κοζάνης 2007-2011 στα πλαίσια του Τέλους Ανάπτυξης με προτείνοντες φορείς τους αντίστοιχους ΟΤΑ της Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ.Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα  14ο: Έγκριση Αναλυτικού Πίνακα Έργων, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ.Ιωάννης Σόκουτης


Θέμα  15ο: Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που θα χρηματοδοτηθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 2013

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ.Ιωάννης Σόκουτης


Θέμα  16ο: Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) της λυθείσας εταιρίας «Κέντρο  Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Γρεβενών» και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης


Θέμα  17ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ με τίτλο: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Τεχνικού Συμβούλου για την προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα Ιλαρίωνα (2013)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης


Θέμα  18ο: Έγκριση μετάβασης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής κ. Φιλώτα Ταλίδη και της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Κωνσταντίνα Μητροπούλου στην Λευκωσία κατά τη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης από 19 έως 21 Απριλίου 2013

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Φιλώτας ΤαλίδηςΟ Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος  Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας