Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Δήμος Κοζάνης: Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 1 Απριλίου στις 13 : 30


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 
1.      Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 16/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 
2.      Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 - Ψήφιση πίστωσης
 
3.      Έγκριση ή μη του Οικονομικού & ταμειακού απολογισμού έτους 2012 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης. 
 
4.      Έγκριση ή μη αναγνώρισης της κ. ΔΙΑΦΑ ΑΓΝΗΣ ως καθολικού διαδόχου της ΔΙΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ σε σχέση με τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων της με αριθμ. πρωτ. 12515/01.03.2012 σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια υλικών καθαρισμού»
 
5.      Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά ενοικιαστών δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.
 
6.      Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.
 
7.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης χώρων πρασίνου» προϋπολογισμού 25.500,00 ευρώ με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 15/2013.
 
8.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών», προϋπολογισμού 60.793,98 ευρώ με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 21/2013.
 
9.      Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 19,692 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.
 
10. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τις εργασίες :
 
α. «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης», προϋπολογισμού 189.969,35 ευρώ και αριθμό μελέτης 12/2013 (ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός).
 
β. «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου», προϋπολογισμού 29.995,64 ευρώ και αριθμό μελέτης 9/2013 (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
γ. «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής», προϋπολογισμού 34.089,08 ευρώ και αριθμό μελέτης 10/2013 (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
δ. «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας», προϋπολογισμού 24.123,39 ευρώ και αριθμό μελέτης 11/2013 (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
ε. «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη», προϋπολογισμού 39.780,96 ευρώ και αριθμό μελέτης 13/2013 (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
στ. «Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων», προϋπολογισμού 29.999,70 ευρώ και αριθμό μελέτης 14/2013 (πρόχειρος διαγωνισμός).
 
11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.
 
12. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς  του Δήμου Κοζάνης.
 
13. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης του Δήμου Κοζάνης.
 
14. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης.
 
15. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου  του Δήμου Κοζάνης.
 
16. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ακρινής του Δήμου Κοζάνης.
 
17. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης
       Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
          Κοζάνη,  27  Μαρτίου  2013
                   
        
           Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας