Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Βαγγέλης Σημανδράκος: Κύριε Δακή, έχετε ξεχάσει την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων… σας τη θυμίζω με 12 προτάσεις!

Κύριε Περιφερειάρχη,
Η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων αποτελεί κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα λειτουργούν περίπου 50 μονάδες και απασχολούν περισσότερα απο 350 άτομα. Στις εγκαταστάσεις των μονάδων αυτών εκτρέφονται περίπου 350.000 ζώα αναπαραγωγής και παράγονται περίπου 1,7 εκ γουνοδέρματα.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον και ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου αυξάνεται γεωμετρικά, αφού φέτος θα γίνει έναρξη εργασιών για άλλες δέκα περίπου μονάδες, ενώ στα επόμενα τρία χρόνια ο αριθμός των ζώων αναπαραγωγής αναμένετε να ξεπεράσει τις 600.000.
Η ετήσια ακαθάριστη πρόσοδος (κύκλος εργασιών) των υφιστάμενων μονάδων εκτροφής ξεπερνάει τα 100εκ ευρώ με εξωστρεφή χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι στη Δυτική Μακεδονία, η ετήσια ακαθάριστη πρόσοδο από την λειτουργία των γεωργικών επιχειρήσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και τις επιδοτήσεις είναι περίπου 400εκ ευρώ.  Άρα ο κλάδος των γουνοφόρων (ουσιαστικά στον άξονα Καστοριά–Βοϊο-Γρεβενά), ο οποίος δεν λαμβάνει καμία επιδότηση εκτροφής (ενιαία ενίσχυση), κατέχει το 20% της ακαθάριστης προσόδου της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Δυτική Μακεδονία.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τα οικονομικά οφέλη, από την ανάπτυξη ενός καθαρά εξωστρεφούς κλάδου, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Εκτός των επιχειρηματικών οικονομικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη του κλάδου στηρίζει και συναφείς με το αντικείμενο επιχειρήσεις και επαγγέλματα.
Αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση απασχόλησης για τον πληθυσμό της περιοχής και μια από τις λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η διάθεση και πληρωμή των δερμάτων είναι εξασφαλισμένη, αφού οι πωλήσεις γίνονται μέσω των  δημοπρατηρίων του εξωτερικού.
Έτσι λοιπόν, ο  ρόλος της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σ’ αυτή τη δυναμική που αναπτύσσεται στη περιοχή μας θα πρέπει να είναι καθοριστικός και καταλυτικός. Επιβάλλεται να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη παρέμβαση για το σχεδιασμό, την δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία των μονάδων εκτροφής, αλλά και για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών του κλάδου των γουνοφόρων ζώων. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:
 1. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου εκτροφής γουνοφόρων ζώων και μεταποίησης γούνας.
 2. Χωροταξικός σχεδιασμός για την ισορροπημένη σχέση  μεταξύ επενδύσεων, χωροταξικής κατανομής και προστασίας των περιβαλλοντικών συνθηκών στα οικιστικά δίκτυα, σε άμεση συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
 3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών (νερό, οδικό δίκτυο, ρεύμα κλπ)
 4. Κατάρτιση εθνικού κλαδικού προγράμματος κεφαλαιακών ενισχύσεων για την εκτροφή γουνοφόρων και την ανάπτυξη της γούνας, με την συνδρομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 5. Μεταφορά τεχνογνωσίας από σύγχρονα Ευρωπαϊκά (π.χ. Δανέζικο) πρότυπα ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας εκτροφείων.
 6. Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο για την εκτροφή γουνοφόρων και τη μεταποίηση γούνας, στην επιτροπή περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, για μείωση της γραφειοκρατία και επιτάχυνση του χρόνου υλοποίησης των επενδύσεων.
 7. Εφαρμογή κινήτρων ενίσχυσης μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης, για την ίδρυση νέων και την επέκταση υφιστάμενων μονάδων εκτροφής, όχι μόνο παγίων εγκαταστάσεων αλλά και ζωικού κεφαλαίου.
 8. Εφαρμογή κινήτρων ενίσχυσης για ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής ζωοτροφών, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες διατροφής των γουνοφόρων.
 9. Στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με καταρτισμένους κτηνιάτρους για την επιστημονική υποστήριξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων.
 10. Λειτουργία ινστιτούτου γουνοφόρων ζώων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 11. Ίδρυση διεπαγγελματικής οργάνωσης γούνας (όπως κρασί, αιγοπροβατοτροφία κλπ) που θα συμμετέχουν εκτροφείς, μεταποιητές, βιοτεχνίες ζωοτροφών, σχετικοί φορείς και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 12. Ανάπτυξη επενδυτικών  προϊόντων που θα προορίζονται για την εκτροφή των γουνοφόρων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζεται ή μετέχει (συνεταιριστική τράπεζα) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Κύριε Περιφερειάρχη, είναι αντιληπτό ότι στις μέρες μας, η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση που διαθέτει έντονη δυναμική, παρότι διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Αναλάβετε τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων.
Ας μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή από αδράνεια!
Με εκτίμηση
Βαγγέλης Σημανδράκος
Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. &
Περιφερειακός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας