Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Π. Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την υπερψήφιση της τροπολογίας.


Στις 28 Μαρτίου 2013 εισήχθη στην ολομέλεια της Βουλής προσθήκη- τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία συμπεριλαμβανόταν στο σχέδιο Νόμου «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και υπερψηφίστηκε από 148 βουλευτές, ένας εκ των οποίων ήμουν και εγώ.
      Στην αιτιολογική έκθεση υπήρχε φυσικά και η επίμαχη ρύθμιση, για την οποία γίνεται ήδη πολύς λόγος και τεράστια προσπάθεια να διαστρεβλωθεί το πνεύμα και η ουσία της, η οποία λέει, επακριβώς, τα εξής: 


4. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: «10.  α. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και την μεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι., Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αυτή διαδικασία της ως άνω παραγράφου μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.  Για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων και την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.  Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης.  β. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.  γ. Ειδικά για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόμα και στην περίπτωση που το Α.Ε.Ι. ή η Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονομάσθηκε ή καταργήθηκε.»  
      Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά; Να ξεκινήσουμε απ΄ το μείζον. Η δυνατότητα στον κάθε Υπουργό Παιδείας να πραγματοποιεί εκτεταμένες αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μεταφορές έδρας πανεπιστημίων, ΤΕΙ, σχολών και τμημάτων), δόθηκε με το Νόμο 4009/2011 (Νόμος Διαμαντοπούλου), ο οποίος υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία.
      Με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, πολύ απλά, η εξουσιοδότηση που έχει ο Υπουργός διευρύνεται και στα ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις διαφόρων τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
      Με δεδομένο πως με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ έχουμε την κατάργηση 130 τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε όλη τη χώρα, κάποια εκ των οποίων θα συμπεριλαμβάνονται, πλέον, ως κατευθύνσεις σε παραμένοντα τμήματα, αυτή η τροπολογία ήταν απαραίτητη.
      Ας έρθουμε, όμως, και στα της περιοχής μας και ας δούμε τι σημαίνει η υπερψήφιση της τροπολογίας για το ΤΕΙ μας, γιατί αυτό και μόνο αφορούσε και επ΄ ουδενί το Πανεπιστήμιο.
      Με την υπερψήφιση της τροπολογίας ωφελούνται ουσιαστικά οι Σχολές των Τεχνολόγων Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) και Διοίκησης Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργούν στην Κοζάνη.
      Η μεν Σ.Τ.ΕΦ. διότι εκτός του ότι διατηρεί τα τμήματα Τεχνολόγων Αντιρρύπανσης και Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, επιπροσθέτως, διατηρεί και το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ως κατεύθυνση.
      Η δε Σ.Δ.Ο. διότι ενσωματώνει και την κατεύθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, η οποία μέχρι τώρα λειτουργούσε στην Καστοριά.
      Το τι σημαίνουν τα παραπάνω, προφανώς το γνωρίζουν καλύτερα οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι στο ΤΕΙ, αλλά και οι πτυχιούχοι διαφόρων τμημάτων του, παρελθόντων ετών, διότι μέσω της τροπολογίας αυτής επιτυγχάνεται και μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Με τη θεσμική θωράκιση των κατευθύνσεων, διατηρούνται και τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων προηγουμένων ετών, των οποίων τα τμήματα θα λειτουργούν πλέον ως κατευθύνσεις.        
      Τα οφέλη που προκύπτουν απ΄ την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογία είναι πολλά και συγκεκριμένα. Αναρωτιέμαι, όμως, τι θα γινόταν αν καταψηφιζόταν και τι θα σήμαινε για το δικό μας ΤΕΙ; Αυτό το αντιλήφθηκαν, άραγε, όσοι την καταψήφισαν, οι οποίοι συμβαίνει να είναι και οι ίδιοι που, υποτίθεται πως, έδιναν τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα;
      Προσωπικά, η στάση τους μου θυμίζει το Κυπριακό όχι. Αν τους ακούγαμε θα μετρούσαμε σήμερα συντρίμμια στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  
      Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω κάτι που έχω ξαναπεί πολλές φορές. Όλοι κρινόμαστε. Και για όλους έρχεται η ώρα του απολογισμού. Ο απολογισμός όμως γίνεται όταν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ελπίζω και εύχομαι όταν έρθει η ώρα του απολογισμού να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας