Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Απλοποίηση διαδικασιών-μείωση βαρών σε συναλλαγές με Δημόσιο

Με βασικούς άξονες την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους, την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο την εισήγησή του για το σχέδιο νόμου που αφορά στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σχέδιο νόμου το οποίο και ενεκρίθη.

Καινοτομίες του σχεδίου νόμου

Στο πλαίσιο των προσπαθείων του υπουργείου Εσωτερικών για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και μείωση διοικητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις, με το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων:

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική υπογραφή στους δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στην εσωτερική διακίνηση εγγράφων, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να εντοπιστεί οιαδήποτε αλλοίωση στο έγγραφο, καθώς θα φέρει αποκλειστικά την ταυτότητα του προσώπου που υπογράφει.

Απαλλάσσεται ο πολίτης από την κλασική διαδικασία επικύρωσης των ηλεκτρονικών αντιγράφων (ηλεκτρονικών/εγχάρτων εγγράφων), στην περίπτωση που τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα τού δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά τους.

Καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών, με φορείς του δημόσιου τομέα και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη.

Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για διαρκή συμμετοχή στη βελτίωση λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, με τη διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων, τις οποίες οι φορείς αξιολογούν και αξιοποιούν, αποτυπώνοντας θεσμικά τη σαφή πρόθεση για συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του τρόπου λειτουργίας των φορέων του δημόσιου τομέα, με στόχο την απόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών.

Οδικός Χάρτης
Για την άμεση εφαρμογή του νόμου και την ταχύτερη ανάδειξη των ωφελειών του, καταρτίζεται ήδη οδικός χάρτης εφαρμογής του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Έχει συσταθεί από έμπειρα στελέχη Ομάδα Διοίκησης Έργου, αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση του οδικού χάρτη εφαρμογής, η παρακολούθηση εφαρμογής του στη Δημόσια Διοίκηση και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του νόμου.
Κατά την εφαρμογή του νόμου, θα αξιοποιηθούν τα στελέχη πληροφορικής του Δημοσίου, οι μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υφιστάμενος εξοπλισμός και το λογισμικό που υπάρχει, καθώς και η πλούσια τεχνογνωσία των στελεχών του δημόσιου τομέα σε τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα.

Για να διαβάσετε σημεία από την εισήγηση του κ. Ραγκούση στο Υπουργικό για το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, πατήστε εδώ.
www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας