Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα κατάρτισης χρήσης Η/Υ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης για «πιστοποίηση βασικών γνώσεων στους Η/Υ» με τη χρήση «Εκπαιδευτικών Κουπονιών», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 60 ώρες και θα οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 31 Μαρτίου στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 Περισσότερες πληροφορίες:
ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης 2461037893, 2461037527 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pta.pdm.gr/pdm/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας