Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 1/4/2011


Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις  του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:
 Θέμα 1ο:   Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων
      (Αλτίνης Παύλος,  Μεντεσίδου – Πινίδου Ελένη). 
 Εισηγητής:  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.
 Θέμα 2ο:   Έγκριση σχεδίων προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
                  Οικονομικού έτους 2011.  
 Εισηγητής:  ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 3ο:   Έγκριση συμμετοχής περιφερειακής ενότητας Καστοριάς στην
                   1η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Αθήνας.

Εισηγητής:  ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 4ο:   Ορισμός υπολόγου για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
                  που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Καστοριάς. 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:   Άδειες λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής  Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
                     κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Θέμα 6ο:   Έγκριση τροποποίησης κανονισμών του ΚΕΠΕ, σύμφωνα με το
                   πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Εισηγήτρια:  η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 7ο:   Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ 2011. 

Εισηγήτρια:  η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 8ο:   Έγκριση ισολογισμού – έκθεση πεπραγμένων του ΚΕΠΕ 2010. 

Εισηγήτρια:  η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας