Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Σερβίων - Βελβεντού έτους 2011

Η  Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. γ του Ν. 3852/2010 καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου .
Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α του Ν. 3852/2010 για το τεχνικό πρόγραμμα γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό συμβούλιο και η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης. Επειδή η επιτροπή διαβούλευσης συστάθηκε την 23-03-2011 , ήταν αδύνατη η γνωμοδότηση.
Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος  ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 286 του Ν. 3852/2010, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006.
Ακολουθεί το εισηγητικό κείμενο από το πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Το τεχνικό πρόγραμμα παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω: 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10
1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 15.000,00 €
Σύνολο 15.000,00 €
Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Ζ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 35.500,00 €
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 1.500,00 €
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 28.000,00 €
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 88.500,00 €
5 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (Γ.Γ.Α. - ΕΛΛΑΔΑ 2004) 921.000,00 €
6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - Α' ΦΑΣΗ (ΘΗΣΕΑΣ 35%) 6.902,00 €
7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 15.000,00 €
8 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 7.000,00 €
9 ΣΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 4.175,00 €
Σύνολο 1.107.577,00 €
Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20
1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 6.300,00 €
2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΕΑΠ) 6.300,00 €
3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) 6.300,00 €
4 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 3.800,00 €
5 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 3.800,00 €
6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 3.800,00 €
7 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΑΓΓΙ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 3.800,00 €
8 ΦΟΠ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ ΕΑΠ) 30.000,00 €
9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 20.000,00 €
10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΤΚ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 15.000,00 €
Σύνολο 99.100,00 €
Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25
1 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ 35%) 20.000,00 €
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 35%) 43.000,00 €
3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 35%)  230.000,00 €
4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝ (ΕΑΠ) 30.000,00 €
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΓΟΥΛΩΝ (Υ.ΜΑ.Θ.) 25.000,00 €
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ (ΕΑΠ) 30.000,00 €
7 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΡΟΔΙΤΗ (ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 1.150,00 €
8 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 1.490,00 €
9 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 2.700,00 €
10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΤΗ 12.000,00 €
11 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  10.000,00 €
12 ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 50.000,00 €
13 ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚOY ΚΑΘΑΡΙΣΜOY ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΒΙΑ - ΑΥΛΕΣ - ΚΡΑΝΙΔΙΑ 50.000,00 €
14 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΙΟΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ 10.000,00 €
15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ 25.000,00 €
16 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ 50.000,00 €
Σύνολο 590.340,00 €
Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30
1 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 544.616,00 €
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 26.700,00 €
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ 35%) 1.500,00 €
4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 12.600,00 €
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (ΕΑΠ) 12.500,00 €
6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ (ΕΑΠ) 12.600,00 €
7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ (ΕΑΠ) 32.200,00 €
8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΕΑΠ) 30.500,00 €
9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΔΙΤΗ (ΕΑΠ) 6.000,00 €
10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΕΑΠ) 5.200,00 €
11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ (ΕΑΠ) 5.200,00 €
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (ΕΑΠ) 15.000,00 €
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΕΑΠ) 6.800,00 €
14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΙΤΗ (ΕΑΠ) 6.000,00 €
15 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ) (ΕΑΠ) 253.106,00 €
16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΕΑΠ) 14.080,00 €
17 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ (ΕΑΠ) 14.119,00 €
18 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΤΑΞΑ (ΕΑΠ) 14.105,00 €
19 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ (ΕΑΠ) 14.105,00 €
20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ (ΕΑΠ) 13.973,00 €
21 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΑΠ) 14.105,00 €
22 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΑΠ) 14.105,00 €
23 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΘΕΣΗ ΑΥΛΑΓΑ  ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ (ΕΑΠ) 14.107,00 €
24 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΘΕΣΗ ΑΥΛΑΓΑ  ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ (ΕΑΠ) 14.105,00 €
25 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΘΕΣΗ ΑΥΛΑΓΑ  ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ (ΕΑΠ) 14.105,00 €
26 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ (ΕΑΠ) 13.760,00 €
27 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΑΠ) 14.107,00 €
28 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΟΥΛΩΝ (ΕΑΠ) 20.000,00 €
29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΕΑΠ) 6.800,00 €
30 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΒΑΣ (ΕΑΠ) 30.000,00 €
31 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (ΕΑΠ) 6.600,00 €
34 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΑ (ΕΑΠ) 10.000,00 €
35 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (ΕΑΠ) 10.000,00 €
36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ (ΕΑΠ) 12.000,00 €
37 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ (ΕΑΠ) 6.600,00 €
38 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 30.000,00 €
39 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΤΗ (ΕΑΠ) 6.600,00 €
40 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΦΟ ΤΟΥ ΔΔ ΙΜΕΡΩΝ (ΕΑΠ) 5.000,00 €
41 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΥΛΩΝ (ΕΑΠ) 45.000,00 €
42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΕΑΠ) 10.000,00 €
43 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΑΒΑΣ (ΕΑΠ) 10.000,00 €
44 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΕΑΠ) 12.000,00 €
45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) 30.000,00 €
46 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 41.100,00 €
47 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΣΕΡΒΙΑ ΙΙ (ΕΑΠ) 18.200,00 €
48 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 7.173,00 €
49 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΒΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 11.955,00 €
50 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΑ ΝΕΡΑΙΔΑ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 12.746,00 €
51 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΑ ΝΕΡΑΙΔΑ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 13.200,00 €
52 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠO ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 13.200,00 €
53 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΔ ΡΟΔΙΤΗ - ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 45%) 13.200,00 €
54 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 35%) 176.700,00 €
55 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ 35% - ΕΑΠ) 373.060,00 €
56 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΛΩΝ 5.000,00 €
57 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝ 5.000,00 €
58 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΥΛΩΝ 4.000,00 €
59 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΌ ΤΚ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ - ΤΚ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΤΚ ΡΟΔΙΤΗ (ΕΑΠ) 45.000,00 €
60 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΚ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 20.000,00 €
61 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 10.000,00 €
62 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΔ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ  44.975,00 €
63 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΚ ΜΕΣΙΑΝΗΣ 40.000,00 €
64 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΜΕΡΩΝ  50.000,00 €
65 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΚ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 20.000,00 €
66 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 20.000,00 €
67 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 15.000,00 €
68 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ ΜΕΧΡΙ "ΜΕΓΑΛΗ"  10.000,00 €
69 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 20.000,00 €
70 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 20.000,00 €
71 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΤΑΣ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 20.000,00 €
72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ 30.000,00 €
73 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΦΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ 27.000,00 €
74 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ 30.000,00 €
75 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  70.000,00 €
76 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 100.000,00 €
77 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΛ 30.000,00 €
78 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 100.000,00 €
79 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΚ ΣΕΡΒΙΩΝ 12.000,00 €
80 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ Β' ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΚ ΣΕΡΒΙΩΝ 6.000,00
81 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΣΕΡΒΙΩΝ 10.000,00 €
82 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ ΣΕΡΒΙΩΝ 10.000,00 €
83 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ  12.000,00 €
84 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΑΥΛΩΝ 12.000,00 €
85 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 240.000,00 €
86 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 12.000,00 €
Σύνολο 3.120.407,00 €
ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35
1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ (ΕΑΠ) 34.500,00 €
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ 10.000,00 €
Σύνολο 44.500,00 €
Ζ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ  (ΕΑΠ) 6.600,00 €
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΕΑΠ) 12.300,00 €
3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ (ΕΑΠ) 6.600,00 €
4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΛΩΝ (ΕΑΠ) 5.000,00 €
5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΑΠ) 20.000,00 €
6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 10.000,00 €
7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΒΑΣ 5.000,00 €
8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ 10.000,00 €
Σύνολο 75.500,00
Η ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70
1 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) 371.500,00 €
2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 20.000,00 €
Σύνολο 391.500,00 €
Γενικό Σύνολο 5.443.924,00 €
~

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10
Σύνολο 0,00 €
Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 
1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. 172.150 ΕΤΕΡΠΣ & 220.800 ΕΑΠ 392.950,00 €
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΝΕΑ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 40.000,00 €
3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 60.000,00 €
4 ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ 20.000,00 €
5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 5.000,00 €
6 ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ" 85.645,87 €
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ" ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔ 2008ΣΕ01600001 ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΤΗ 733.000,00 €
8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) 40.779,44 €
9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Δ. ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 4.000,00 €
10 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. (ΜΕΛΕΤΗ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 13.211,38 €
11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 7.894,46 €
Σύνολο 1.402.481,15 €
Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20
1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 20.000,00 €

Σύνολο 20.000,00 €
Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25
1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ , ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΠΑΑΧ - ΕΣΠΑ) 602.085,00 €
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 33.000,00 €
3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΕΒ 30.000,00 €
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ. (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.000,00 €
5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 79.877,75 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 37.818,74). 117.696,49 €
Σύνολο 785.781,49 €
Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30
1 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 12.600,00 €
2 ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) 23.986,75 €
3 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΠΑΑΧ - ΕΣΠΑ) 640.000,00 €
4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) 30.000,00 €
5 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 80.000,00 €
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 50.000,00 €
7 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 45.727,34 €
8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 80.000,00 €
9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 50.000,00 €
10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΟΔΟΥ Δ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 15.000,00 €
Σύνολο 1.027.314,09 €
ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35
1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 5.000,00 €
Σύνολο 5.000,00 €
Ζ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 7.200,00 €
Σύνολο 7.200,00
Η ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70
Σύνολο 0,00 €
Γενικό Σύνολο 3.247.776,73 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ)
1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ 29.750 KAI 1.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 30.750,00
2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) 4.000,00
3 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) 88.300,00
4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) 153.137,15
Σύνολο 276.187,15
~

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10
Σύνολο 0,00 €
Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 
1 Δημιουργία μουσειακού - μνημειακού χώρου μάχης Λαζαράδων (ολοκληρώθηκε) (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
2 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο δ.δ. Μικροβάλτου (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός) (ανατέθηκε) (ΕΑΠ)
3 Επιχορήγηση Δ.Καμβουνίων για τη συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου Ελάτης (ολοκληρώθηκε) (20433 € ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΚΑΙ 63427 € ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
4 Επιχορήγηση Δ.Καμβουνίων για τη συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου Ελάτης - Β' Φάση (ΕΛΛΑΔΑ 2004)
1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 31.007,85
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ (1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) (ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ) (ΕΑΠ) 61.100,00
3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΑΤΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (20433 € ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΚΑΙ 63427 € ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 83.860,00
4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΑΤΗΣ - Β' ΦΑΣΗ (ΕΛΛΑΔΑ 2004) 50.000,00
Σύνολο 225.967,85 €
Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20
1 Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. Δ.Ε. Καμβουνίων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Ο.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 20.000,00 €
Σύνολο 20.000,00 €
Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25
1 Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης λατομικής περιοχής και υδροδότηση δ.δ. Τρανοβάλτου και οικισμού Φρουρίου (ολοκληρώθηκε) (ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ ΕΠΑΔΥΜ)
2 Εκπόνηση μελέτης για το έργο "Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από θέση Τσαϊρι μέχρι δεξαμενή νερού Τ.Κ. Τρανοβάλτου" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
3 Κατασκευή περίφραξης και σκεπής στη δεξαμενή ύδρευσης της Τ.Κ. Τρανοβάλτου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Λαζαράδων (ΕΑΠ)
5 Κατασκευή περίφραξης και σκεπής στη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Φρουρίου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
6 Βελτίωση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μικροβάλτου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
7 Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Μικροβάλτου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
8 Τοποθέτηση μειωτών πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Ελάτης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
9 Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ελάτης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Δ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ ΕΠΑΔΥΜ) 20.000,00
2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΤΣΑΪΡΙ ΜΕΧΡΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 15.000,00
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00
4 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ (ΕΑΠ) 80.000,00
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00
6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00
7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 15.000,00
Σύνολο 165.000,00 €
Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30
1 Έργα οδοποιίας Δήμου Καμβουνίων (ολοκληρώθηκε)  (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
2 Έργα οδοποιίας Δήμου Καμβουνίων - Β' Φάση (σε εξέλιξη) (ΕΑΠ)
3 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο δ.δ. Τρανοβάλτου (σε εξέλιξη) (77.496,02 € ΑΠΟ ΕΤΕΡΠΣ ΚΑΙ 62.800 € ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
4 Κατασκευή δύο κρηνών και ναϊσκου στο δ.δ. Τρανοβάλτου (ολοκληρώθηκε) (ΕΤΕΡΠΣ)
5 Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο βρεφονηπιακό σταθμό στο δ.δ. Τρανοβάλτου (ολοκληρώθηκε) (ΘΗΣΕΑΣ)
6 Εκπόνηση μελέτης για το έργο "Επέκταση παλκοσκεπή οχετού Τ.Κ. Τρανοβάλτου κατά 200 μέτρα" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
7 Διευθέτηση ομβρίων υδάτων κεντρικής οδού οικισμού Λαζαράδων (ολοκληρώθηκε) (ΕΑΠ)
8 Αντιπλημμυρικά έργα στο Μικρόβαλτο (ανατέθηκε) (80.000 € ΑΠΟ ΕΑΠ ΚΑΙ 24.760 € ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
9 Ανάδειξη - ολοκλήρωση πρώην κτιρίου ΚΕΦΟ στο Μικρόβαλτο (Υπάρχει μελέτη)
10 Εκπόνηση μελέτης για το έργο "Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Μικροβάλτου" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
11 Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών οδών Δ.Ε. Καμβουνίων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
12 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Ελάτης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
13 Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου "Ανάδειξη ενός γεφυριού και μίας κρήνης στο Μικρόβαλτο" (εκπονήθηκε) (5.950 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 559,6 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
14 Μελέτη οδοποιίας του έργου "Βελτίωση οδού Φρουρίου - Λαζαράδων" (εκπονήθηκε) (13155,33 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 442,2 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
15 Τοπογραφική μελέτη του έργου "Βελτίωση οδού Φρουρίου - Λαζαράδων" (εκπονήθηκε) (13033,57 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 438,01 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
16 Υδραυλική μελέτη του έργου "Βελτίωση οδού Φρουρίου - Λαζαράδων" (εκπονήθηκε) (11633,63 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 391,05 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
17 Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας Ελάτης" (εκπονήθηκε) (7849,41 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 263,84 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)
18 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ελάτης (80.000 € ΑΠΟ ΕΑΠ ΚΑΙ 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
19 Βελτίωση οδοποιίας στο δίκτυο του οικισμού Λαζαράδων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
20 Επισκευή πρώην κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελάτης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
21 Αντικατάσταση κουφωμάτων κτιρίου ΚΑΠΗ Τρανοβάλτου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
22 Εκπόνηση μελετών στη Δ.Ε. Καμβουνίων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
1 ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)  (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 20.613,20
2 ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ - Β' ΦΑΣΗ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) (ΕΑΠ) 78.861,56
3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) (77.496,02 € ΑΠΟ ΕΤΕΡΠΣ ΚΑΙ 62.800 € ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 140.296,02
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΪΣΚΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΕΤΕΡΠΣ) 34.630,42
5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΘΗΣΕΑΣ) 17.089,99
6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΛΚΟΣΚΕΠΗ ΟΧΕΤΟΥ Τ.Κ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΑΤΑ 200 ΜΕΤΡΑ" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
7 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΕΑΠ) 23.925,79
8 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ (ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ) (80.000 € ΑΠΟ ΕΑΠ ΚΑΙ 24.760 € ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 104.760,00
9 ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΦΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ) 130.000,00
10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
11 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 60.000,00
12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 15.000,00
13 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ" (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (5.950 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 559,6 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 6.509,60
14 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ - ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ" (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (13155,33 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 442,2 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 13.597,53
15 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ - ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ" (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (13033,57 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 438,01 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 13.471,67
16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ - ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ" (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (11633,63 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 391,05 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 12.024,68
17 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΤΗΣ" (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (7849,41 € ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ 263,84 € ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 8.113,25
18 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ (80.000 € ΑΠΟ ΕΑΠ ΚΑΙ 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 100.000,00
19 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00
20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00
22 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 60.000,00
Σύνολο 878.893,71 €
ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35
Σύνολο 0,00 €
Ζ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45
Σύνολο 0,00
Η ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70
Σύνολο 0,00 €
Γενικό Σύνολο 1.289.861,56 €
~ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10  
     
  Σύνολο 0,00 €
Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15   
1 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Λιβαδερό (διάλυση σύμβασης) (ΘΗΣΕΑΣ)  
2 Ολοκλήρωση γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
3 Ανακατασκευή WC και κουζίνας στο Πολιτιστικό κέντρο της Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟ (ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) (ΘΗΣΕΑΣ) 21.588,21
2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 20.000,00
3 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
  Σύνολο 51.588,21 €
Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20  
1 Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. Δ.Ε. Καμβουνίων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
     
  Σύνολο 0,00 €
Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25  
1 Αντικατάσταση - επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Συμπληρωματική σύμβαση) (σε εξέλιξη) (ΘΗΣΕΑΣ)  
2 Τοποθέτηση φρεατίων ύδρευσης στους μετρητές των δημοτών της Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
3 Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στη θέση ''Άγιος Αθανάσιος" της Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
4 Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στη θέση ''Πεύκα" της Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
5 Μελέτη μικρών φραγμάτων (Υδραυλικά έργα - τοπογραφική αποτύπωση) (εκπονήθηκε) (ΘΗΣΕΑΣ)  
6 Μελέτη - ανόρυξη γεωτρήσεων ύδρευσης (τοπογραφική μελέτη) (εκπονήθηκε) (ΘΗΣΕΑΣ)  
1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) (ΘΗΣΕΑΣ) 70.307,85
2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 25.000,00
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 25.000,00
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΕΥΚΑ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 15.000,00
5 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ) (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (ΘΗΣΕΑΣ) 10.000,00
6 ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ) (ΘΗΣΕΑΣ) 10.000,00
  Σύνολο 155.307,85 €
Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30  
1 Επισκευή και στεγάνωση κτιρίου ΚΕΠ Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
2 Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Λιβαδερού (ολοκληρώθηκε) (ΘΗΣΕΑΣ)  
3 Αντικατάσταση κουφωμάτων - Επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου Λιβαδερού (ολοκληρώθηκε) (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
4 Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο της Τ.Κ.  Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
7 Διαμόρφωση κτιρίου πρώην αστυνομικού σταθμού για στέγαση του ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
8 Ασφαλτόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
9 Κατασκευή ποτίστρας στη θέση "Βρωμοπήγαδο" της Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
10 Εκπόνηση μελετών στην Τ.Κ. Λιβαδερού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 12.000,00
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΘΗΣΕΑΣ) 50.336,81
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 12.765,25
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ.  ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 30.000,00
5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.000,00
6 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 60.000,00
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΩΜΟΠΗΓΑΔΟ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 6.000,00
8 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 60.000,00
  Σύνολο 241.102,06 €
ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35  
     
  Σύνολο 0,00 €
Ζ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45  
     
  Σύνολο 0,00
Η ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70  
     
  Σύνολο 0,00 €
  Γενικό Σύνολο 447.998,12 €

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τεχνικό Πρόγραμμα, με αόριστες αναφορές, για εργα, που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ.Εξαγγελίες, για να δημιουργούνται εντυπώσεις και μόνο.Ως πρός την υλοποίηση τους, δεν τους φτάνουν ουτε...200 χρόνια για να γίνουν.
Αραγε, ο Χ.Ε που υπογράφει το τεχνικό πρόγραμμα, μπορεί να πεί, πόσες δεκαετίες θα χρειαστούν, για να κατασκευαστούν τα εξαγγελόμενα εργα;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΛΑΜΟΓΙΟ;

Ανώνυμος είπε...

Δεν χρειάζονται στοιχήματα Λαμόγιο 5.40!
Βαλε την φαντασία σου να δουλέψει και σκέψου, οτι ολα αυτα τα εξαγγελόμενα εργα, απαιτούν και πόρους, που δεν υπάρχουν.Το 1/1000 να γινει, κάτι θα είναι και αυτό.
Για αυτό λαμόγιο, οπως αυτοχαρακτηρίζεσαι, μην εμπιστεύεσαι και πολύ τους νέους διοικούντες...
Βγήκαν μόνο για την κουτάλα...
Οτι προλάβουν να φάνει αυτοί...
Σε 3,5 χρόνια εχουμε εκλογές και θα δείς, τότε τι πάτο θα πιάσουν...
Για αυτό να είσαι σίγουρος λαμόγιο 5.40!

Ανώνυμος είπε...

Φαίνεται η αγραμματοσύνη σε χτύπησε στο κεφάλι 5.45. Για διάβασε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το τεχνικό πρόγραμμα. Και μην κρίνεις εξ' ιδίων τα αλλότρια. Επειδή εσείς φάγατε και κλέψατε δεν είναι όλοι ίδιοι. Αλλά έχουσιν γνώσιν οι εισαγγελείς.
Πέστε αλεύρι.

Ανώνυμος είπε...

Κε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ στο επώμενο Τεχνικό Πρόγραμμα παρακαλώ να έχει και τσόντες με πολύ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, για να μπορεί να το κρίνει ο εκ Νεράϊδας Δημοτικός Σύμβουλος.

Το Προφίλ μας