Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Οικονομική Αστυνομία: Ιδρύεται και αναβαθμίζει τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος

Η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή οικονομικών εγκλημάτων, ειδικά αυτών που τελέστηκαν σε βάρος του δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν την αποστολή της υπό ίδρυσης Οικονομικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στο ίδιο διάταγμα υπάρχει προβλέπονται ρυθμίσεις και για την αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.


Οι δυο υπηρεσίες θα λειτουργούν ως μιας αυτοτελής κεντρική υπηρεσία του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, θα έχουν πανελλαδική εμβέλεια και θα υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, η Οικονομική Αστυνομία, «υπό την εποπτεία του καθ ύλην αρμόδιου Εισαγγελέα για το Οργανωμένο Έγκλημα, θα αποτελείται, στην εσωτερική της δομή, από τέσσερα τμήματα με ξεχωριστές αρμοδιότητες, ωστόσο συμπληρωματικές στη συνολική της δράση. Στο πλαίσιο αυτό θα αποτελείται από:

  • Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας που θα ασχολείται με τα εγκλήματα που διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας που θα ασχολείται με τα εγκλήματα που επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς
  • Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης που θα ασχολείται με τα εγκλήματα που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία
  • Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας που θα ασχολείται με τις παραβάσεις σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Περίθαλψης των πολιτών».

Σχετικά με την υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, «αναδιοργανώνεται, βελτιώνεται και εξειδικεύεται η δομή, η αποστολή και ο ρόλος» της, όπως αναφέρει το Διάταγμα.

Στην αποστολή της συμπεριλαμβάνεται η πρόληψη, ή έρευνα και η καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην εσωτερική της δομή, θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα «που συμπληρώνουν όλο το φάσμα προστασίας του χρήστη και ασφάλειας του Κυβερνοχώρου», αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση. Στη νέα της δομή, η ΔΗΕ θα αποτελείται από:

  • Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα ασχολείται με τις εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται στα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης ή μέσω αυτών σε ολόκληρη τη χώρα,
  • Tο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων που θα ασχολείται τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης
  • Tο Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων που θα ασχολείται με τις υποθέσεις παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων, που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και
  • Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τόσο η Οικονομική Αστυνομία όσο και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα στελεχωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό επιστημόνων με γνώσεις στα χρηματοοικονομικά, στις φοροτεχνικές εφαρμογές, στις τραπεζικές εφαρμογές κ.α. καθώς και αστυνομικό προσωπικό. Το προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών, άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

«Με την ίδρυση της νέας υπηρεσίας επιδιώκεται η ενίσχυση της επιχειρησιακής δράσης και αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση τόσο του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την εθνική οικονομία, όσο και του ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις», συμπληρώνει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. 
TO BHMA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας