Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Υπόμνημα – Αίτηση Πολιτών του Δήμου Κοζάνης Προς Το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Οι υπογράφοντες το παρόν πολίτες του Δήμου Κοζάνης, με αγωνία παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να εκτελούνται, για λογαριασμό της ΔΕΗ, προπαρασκευαστικές εργασίες (τοπογραφικές σημάνσεις, αποψιλώσεις εδαφών κ.τ.λ.) για την τοποθέτηση και διέλευση εναέριων δικτύων υψηλής τάσης, όπως ανεπίσημα πληροφορούμαστε, που θα διέλθουν μέσα από τις κτηματικές περιοχές και κοντά στους οικισμούς των κοινοτήτων Αργίλου, Ν. Κλείτου, Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής, Ροδιανής και Αιανής.
Διαπιστώσαμε μάλιστα ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στη Λευκοπηγή, έχει σχεδιαστεί να περάσουν κυριολεκτικά μέσα από την κτηνοτροφική ζώνη και τα ποιμνιοστάσια.


Επειδή θέλουμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ενέργεια και αν ο Δήμος είναι σύμφωνος ή μη, διότι αφορά την κτηματική του περιοχή.
Επειδή, αν πράγματι αληθεύει το σχέδιο της ΔΕΗ, εκτός από την αισθητική και περιβαλλοντική προσβολή, δημιουργείται κίνδυνος στο ζωικό κεφάλαιο και στο ανθρώπινο δυναμικό που κινείται και δραστηριοποιείται, κυρίως επαγγελματικά, αλλά και για λόγους αναψυχής, στον ευρύτερο χώρο αυτής της περιοχής, λόγω της μεγάλης ραδιενέργειας που θα εκπέμπεται από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Επειδή πιστεύουμε ότι μπορούν να βρεθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ΔΕΗ, π.χ. υπόγεια καλωδίωση, ή από τοποθεσίες που δεν θα μας επηρεάζουν με κανέναν τρόπο.
Επειδή όλα τα ανωτέρω γίνονται χωρίς καμιά ενημέρωση και ερήμην των πολιτών της περιοχής
                                      Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε   
Την άμεση και πλήρη ενημέρωση από τους υπεύθυνους φορείς του Δήμου Κοζάνης και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη ματαίωση ή αλλαγή των ανωτέρω σχεδίων και ενεργειών της ΔΕΗ
Διαφορετικά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε αδιαφορία ή ολιγωρία των υπευθύνων θα μας βρει αντιμέτωπους, ώστε να μην επιτρέψουμε να περάσουν σχέδια και αποφάσεις, ασύμφορες και βλαπτικές για τον τόπο μας και τη ζωή μας.
                                         ΚΟΖΑΝΗ ΓΕΝΑΡΗΣ 2011
                                                ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Ακολουθούν 94 ονόματα με υπογραφές που είναι στη διάθεσή σας
Σημείωση: Tο με αριθμ. Πρωτ. Μ.ι./411/205/26-1-2011 έγγραφο-απάντηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ότι δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία αυτή αντίγραφο φακέλου Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) για το έργο μετεγκατάστασης των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στο Δήμο Κοζάνης, στο οποίο αναφέρεται με την από 12-1-2011 σχετική αίτησή του ο συμπολίτης μας Δάλλας Κων/νος, αντίγραφο της οποίας επίσης σας προσκομίζουμε.
Τα πρωτότυπα είναι στη διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας και αρχής, όποτε ζητηθούν.
Τέλος επισημαίνουμε ότι το ανωτέρω υπόμνημα-αίτημά μας ψηφίστηκε ομόφωνα στη λαϊκή συνέλευση της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής, που έγινε στις  9-2-2011, ημέρα Τετάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας