Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Παρακράτηση επιχορηγήσεων και αυτοτελών πόρων

Έγκαιρα, έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία για τα οικονομικά της τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης θα μπορεί να έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών μέσω της ανάπτυξης βάσης δεδομένων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι δραστικά προκειμένου να υποχρεωθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες να εφαρμόσουν αυτό το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης, εκτός από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις σε όσους δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, θα επιβάλλονται και δραστικότερα μέτρα όπως η παρακράτηση των τακτικών επιχορηγήσεων και των κεντρικών αυτοτελών πόρων.

Με τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων συγκεντρώνεται το σύνολο των κρίσιμων οικονομικών και στατιστικών δεδομένων και θα μπορούν να ενημερώνονται, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και η Ελληνική Στατική Αρχή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ. 
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής
Στόχος του προγράμματος αυτού, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Λαγανά και καθ΄ ύλην αρμόδιο για τις Οικονομικές Υπηρεσίες Παναγιώτη Κολύρη, είναι η επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος και έτσι, για πρώτη φορά, υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης και ακριβούς αποτύπωσης και παρακολούθησης των Οικονομικών των ΟΤΑ.
“Ο Δήμος Ζακύνθου επιθυμεί από την πρώτη στιγμή να συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα. Λόγω των υπέρογκων οφειλών του, όμως, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η απογραφή των περιουσιακών του στοιχείων και η απογραφή των οφειλών του με την υποστήριξη των Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών και ακολούθως να γίνει διακανονισμός με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ούτως ώστε να ρυθμιστεί το χρέος το οποίο θα εξοφληθεί σταδιακά σε μεγάλο χρονικό διάστημα και με χαμηλό επιτόκιο με την παρακράτηση μέρους της ΣΑΤΑ. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι μετά από αυτή τη διαδικασία θα είμαστε πλήρως έτοιμοι ώστε να αναρτήσουμε τα πλήρη στοιχεία και ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελεγχόμαστε”, δήλωσε ο κ. Κολύρης
Η σύσκεψη
Αρχές της εβδομάδας, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων της Eurostat με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΕΛΣΤΑΤ, της ΕΕΤΑΑ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την πορεία της στατιστικής αποτύπωσης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ.
Οι εκπρόσωποι της Eurostat ενημερώθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Στεφάνου για την πορεία λειτουργίας της βάσης οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως προβλέπεται στον “Καλλικράτη”, η οποία έχει ενεργοποιηθεί από την αρχή του έτους.
Στη διάρκεια της ενημέρωσης ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο θεσμικό πλαίσιο, στις τεχνικές προδιαγραφές, στον τρόπο συλλογής των στοιχείων, στη διασφάλιση της ποιότητας και εγκυρότητας τους και εν γένει στην αποτελεσματική λειτουργία και βιωσιμότητα της βάσης οικονομικών δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
http://www.imerazante.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας