Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Ομιλία του Γ. Βλατή στην Βουλή υπέρ του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο βουλευτής του νομού μας, Γ. Βλατής, τοποθετήθηκε υπέρ του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην ομιλία του, ο κ. Βλατής ανέφερε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και η ελεύθερη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν θεμελιώδεις ελευθερίες, οι οποίες προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ωστόσο η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να αποτραπεί. «Η παρούσα οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στον πλανήτη, αποτελεί το πλέον πρόσφορο έδαφος για την αύξηση της πυκνότητας, αλλά και της συχνότητας της συγκεκριμένου τύπου παραβατικότητας… 

Η σημερινή νομοθετική προσπάθεια έρχεται να καλύψει τις παθογένειες, τις ελλείψεις και τις ατέλειες, που στην πράξη αποδείχτηκαν, της λειτουργίας της υφιστάμενης Επιτροπής, παρά τις όποιες μεμονωμένες προσπάθειες έγιναν. Η Αρχή που συστήνεται με το παρόν σχέδιο νόμου έχει λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία. Περαιτέρω, επιδιώκεται η σύγχρονη και αναβαθμισμένη αντιμετώπιση του φαινομένου».
Ο κ. Βλατής επεσήμανε ότι το σημαντικότερο ίσως μέρος του νομοσχεδίου είναι αυτό που αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που εμπίπτουν στον ν.3213/2003. «Κατά τη γνώμη μου, αυτό το μέρος του νομοσχεδίου αποδεικνύει στην πράξη ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη το πάγιο πλέον αίτημα των πολιτών να πληρώσουν επιτέλους όλοι όσοι εκμεταλλεύτηκαν τη θέση ισχύος που κατείχαν ή κατέχουν, που κατάφεραν να αποκτήσουν παρανόμως περιουσιακά στοιχεία σε βάρος όχι μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά και των Ελλήνων πολιτών.»

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αναβάθμιση του μηχανισμού ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες των προσώπων που κατέχουν πολιτικές θέσεις, θέσεις ευθύνης που σχετίζονται με τη δημόσια περιουσία, που λαμβάνουν αποφάσεις, που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον. «Έχοντας υπόψη τα σκληρά οικονομικά μέτρα, που επωμίστηκαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι της χώρας μας, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα -για το οποίο φυσικά δεν ευθύνονται όλοι οι Έλληνες αλληλεγγύως και εις ολόκληρον- θεωρώ ότι ο προβλεπόμενος αυστηρότατος ελεγκτικός μηχανισμός που δημιουργείται και  αποτελέσματα θα φέρει και θα ικανοποιήσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα.»

Κλείνοντας, ο κ. Βλατής τόνισε ότι με τις ρυθμίσεις περί πόθεν έσχες, η Κυβέρνηση επιδιώκει να ξανακερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στην πολιτεία, η οποία, επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε από ανικανότητα, είτε από αδυναμία, είτε για άλλους λόγους, είχε αφήσει στο απυρόβλητο ομάδες πολιτών που πλούτιζαν σε βάρος του ελληνικού λαού, ενώ είχαν υποχρέωση να προασπίζονται το συμφέρον του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας