Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Δήμος Βοΐου: Προκηρυξη για την επιλογη συμπαραστατη του Δημότη

Για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ BOΪΟΥ
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης»,
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Φεβρουαρίου 2011. Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Έργο του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων του Δήμου και να διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, είναι δε υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.


Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010. Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της Συνεδρίασης και της διαδικασίας της επιλογής. Η απόφαση περί επιλογής θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσωπικού, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Βοΐου (οδός Πλ. Τσιστοπούλου 5 Σιάτιστα). Αρμόδια υπάλληλος: κ. Μπλιάγκου Αγνή, τηλ. 24653-50111. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου. 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας