Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο συμπατριώτης μας, από το Πλατανόρεμα Σερβίων, Ευάγγελος Μπαλτάς, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου

Ο συμπατριώτης μας, από τον Πλατανόρεμα Σερβίων, Ευάγγελος Μπαλτάς, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου. Είναι Καθηγητής στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για  πρωτότυπη θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία, η οποία να έχει εκπονηθεί από Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο – μηχανικό στους τομείς της Υδραυλικής Επιστήμης ή της Υδρολογίας, στους κυρίους  Ιωάννη Μ. Κούρτη, Ευάγγελο Μπαλτά και Βασίλειο Α. Τσιχριντζή, για την εργασία τους με τίτλο   «Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύγκριση κλασικών και αειφόρων μέτρων μετριασμού του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές λεκάνες απορροής» [«A robust approach for comparing conventional and sustainable flood mitigation measures in urban basins»].

kozan.gr

Το Προφίλ μας