Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),  την 29η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα της Κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου σχολικού έτους 2022- 2023 (που αρίστευσαν στο προηγούμενο έτος 2021-2022) καταγόμενους από την Σιάτιστα.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3

Καθορισμός των δημοτικών τελών, του Δήμου Βοΐου για το έτος 2023.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.

4

Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, Κοινότητα Ροδοχωρίου, Δ.Ε. Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου.

-Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.

6

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκής αγοράς της Εράτυρας λόγω της αργίας της 6ης/1/2023.

-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

7

Αιτήσεις.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευανθία Νικολαΐδου

·          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας