Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 11:00  με θέματα:

1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 1. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΛΚΕ Π.Δ.Μ. για το έργο: «Ανάπτυξη μεθόδων  αντιμετώπισης των παθογόνων του κρόκου Crocus sativus L . και εύρεση ανθεκτικότητας  του γενετικού υλικού του κρόκου στα παθογόνα αυτά» Προϋπολογισμoού: 70.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

3.      Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών - Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 1. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο Λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου-Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

5.      Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ-Β ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμός: 150.000,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

6.      Έγκριση 5ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

7.      Έγκριση  του ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ του Διεθνούς Διαγωνισμού για την τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 - Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 - Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 - Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 - Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 - Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 - Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ) (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)

 1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ, με αύξηση συμβατικού ποσού λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 2. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)

10.  Έγκριση λήξης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών Μηχανικού «Έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπών αδειοδοτήσεων» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)

 1. 12η Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)

12.  Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ» ,  προϋπ.  900.000,000 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

13.  Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 1. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 12ης Δεκεμβρίου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

17.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας- Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών)

 1. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση    Λάμπρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας- Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)
 2. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών – Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 5. Ορισμός υπόλογου για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός ορίων της π.ε. Φλώρινας των αυτά/των ΚΗΙ 9256 και ΚΗΗ 6896 του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας για το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

23.  Ορισμός υπόλογου για την καταβολή δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κ.λπ. για τις ανάγκες των αυτοκίνητων και οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24/2022(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας