Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Χριστούγεννα 2022

του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα

Τρεις φράσεις περιγράφουν, χθες και σήμερα και πάντα, το λόγο της έλευσης του Χριστού στον κόσμο μας. Απαντούν δηλ. στα ερωτήματα: Για ποιο λόγο ο Θεός έγινε άνθρωπος; Σε τι μας χρειάζεται η ενσάρκωση; 

 

α. ‘’… Έρχεται Χριστός, ίνα σώση ον έπλασεν άνθρωπον…’’ (Και νυν των Αποστίχων του Εσπερινού της 20ης Δεκ.).

 

β. ‘’… Χριστός γεννάται, την πριν πεσούσαν, αναστήσων εικόνα’’ (Απολυτίκιον Προεόρτιον των Χριστουγέννων).

 

γ. ‘’… Το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων είναι η ελπίδα και η οντολογική μας ανακαίνιση και αναδημιουργία’’ (Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος. Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2022).

 

Ο λειτουργικός λόγος της Εκκλησίας, μας πληροφορεί-βεβαιώνει ότι ο Χριστός (ο σαρκωθείς Θεός-Λόγος) προήλθε ‘’εκ Παρθένου αγνής.. υπάρχοντος τελείου του αυτού, εν Θεότητι και ανθρωπότητι..’’ (Προεόρτιο Στιχηρό Ιδιόμελο Εσπερινού 20ης Δεκ.). Ιδού η ελπίδα μας. Εν Αυτώ σωζόμεθα πάντες.

 

Είμαστε, οι άνθρωποι, αποδέκτες μιας μεγάλης δωρεάς: ‘’.. δι’ ημάς γαρ εγεννήθη, Παιδίον νέον, ο προαιώνων Θεός’’ (Κοντάκιον των Χριστουγέννων).

 

Καλά Χριστούγεννα!

 

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας

παπαδάσκαλος

23-12-2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας