Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και καταργήσεις σχολείων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 2 από 4 Νηπιαγωγεία παραμένουν στα Σέρβια, περαιτέρω συρρίκνωση του πληθυσμού

Από τις 9 σχολικές μονάδες που ιδρύονται καμία δεν βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία. 

Από τις 51 σχολικές μονάδες που προάγονται καμία δεν βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία. 

Αντίθετα

Καταργούνται δύο σχολικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία.  

Συγχωνεύονται από 4 σε 2 σχολικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία, η μία περίπτωση στα Σέρβια 

Υποβιβάζονται 6 σχολικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία.


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, από το νέο σχολικό έτος 2022-23:

Ιδρύονται

  • 1 Δημοτικό
  • 8 Νηπιαγωγεία

Καταργούνται

  • 23 Δημοτικά
  • 21 Νηπιαγωγεία

Συγχωνεύονται

  • 9 Δημοτικά
  • 43 Νηπιαγωγεία

Υποβιβάζονται

  • 107 Δημοτικά
  • 24 Νηπιαγωγεία

Προάγονται

  • 10 Δημοτικά
  • 41 Νηπιαγωγεία

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ (1 δημοτικό σχολείο & 1 Νηπιαγωγείο): 

 


 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ:

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ:

Δημοτικά Σχολεία:


Νηπιαγωγείο: 


Ολήκληρο το ΦΕΚ με τις αλλαγές εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας