Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

TEE ΔΜ: Κατάρτιση μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

 Με την παρούσα επιστολή ζητούμε τη συνδρομή όσων μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατάρτιση του μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, που θα αφορά στις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στο Δήμο Εορδαίας, σε δύο οικισμούς του Δήμου Σερβίων (Τριγωνικό και Τρανόβαλτο) και η Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων
 της ΠΕ Καστοριάς. Θα παρακαλούσαμε να δοθεί βαρύτητα στον τομέα της εντοπιότητας για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και αποστολής των εκθέσεων των επιτροπών προς τις αρμόδιες αρχές και την συνακόλουθη καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Για τη συμμετοχή σας στο μητρώο, παρακαλείστε να απαντήσετε αποστέλλοντας μια αίτηση με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, έδρα, κινητό τηλέφωνο, e-mail), με το περιεχόμενο «Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στο μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δ. Εορδαίας ή/και του Δ. Σερβίων ή/και της ΔΕ Αγίων Αναργύρων Καστοριάς» στο e-mailtee_koz@tee.gr , ει δυνατόν έως την Τετάρτη 31/08/2022, προκειμένου να την προωθήσουμε με τη σειρά μας στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.

 Τα ανωτέρω προκύπτουν, καθώς με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κου Βασιλείου Παπαγεωργίου ο Δήμος Εορδαίας, δύο οικισμοί του Δήμου Σερβίων (Τριγωνικό και Τρανόβαλτο) και 4 οικισμοί της Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων της ΠΕ Καστοριάς, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες κ.ά.).

Λόγω της κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου 4797/2021 (ΦΕΚ Α 66/23.4.2021), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 111822 ΕΞ 2021/14.9.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Νόμου 4955/2022 και ισχύει σήμερα. Συνεπώς, θα συσταθούν επιτροπές κρατικής αρωγής τα μέλη των οποίων προέρχονται από το εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής.

Ως μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής ορίζονται μέλη του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 17 του ν.4797/2021. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ειδικότερα σε μέσα παραγωγής (έγγειο κεφάλαιο, δέντρα πολυετούς καλλιέργειας), στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Επισημαίνεται ότι, μέχρι τη λειτουργία του μητρώου, προβλέπεται μεταβατικά ότι οι επιτροπές στελεχώνονται από προσωπικό τα περιφέρειας, ενώ μέλη μπορούν να είναι και μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. Τα μέλη των επιτροπών επιλέγονται από τον Αντιπεριφερειάρχη με κριτήρια το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία τους, την εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 4 εδάφιο β στο μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησης και αξιολόγησής τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας