Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Kαλούνται οι παραγωγοί χρήστες του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό

Kαλούνται οι παραγωγοί χρήστες του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό, καθότι έχουν παρέλθει οι προθεσμίες και των τριών δόσεων όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Η λήξη της αρδευτικής περιόδου έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτεμβρίου.

Επειδή παρόλες τις οχλήσεις μας, συνεχίζονται παρανόμως εργασίες εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, χωρίς την άδεια του Οργανισμού, παραθέτουμε τα άρθρα 38 και 39 του Ν.Δ. 3881/1958 «περί Έργων Βελτιώσεων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας