Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 25.08.2022 η Αναπληρώτρια Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη.
Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Οι δύο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται σε τρεις άξονες.

Συγκεκριμένα, α) Στον άξονα εσωτερικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη βελτίωση του Συστήματος  Εσωτερικού Ελέγχου και της λειτουργίας του, β) στον άξονα ακεραιότητας ο οποίος περιλαμβάνει την ενίσχυση μηχανισμών ακεραιότητας καθώς την εφαρμογή θεσμών όπως είναι ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, γ) στον άξονα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ο οποίος περιλαμβάνει ενδεικτικά τη συνδιοργάνωση  ημερίδων με θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας, διδακτικής ακεραιότητας καθώς επίσης  επιμόρφωσης και διάχυσης γνώσης σε θέματα διαφάνειας.

 

Η Αναπληρώτρια Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι «Mε μεγάλη χαρά προχωρήσαμε στη σύναψη μιας συμφωνίας που δρομολογεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου.  Είμαι βέβαιη ότι πρόκειται για μια συνεργασία που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της διαφάνειας».

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδουλος Θεοδουλίδης επισήμανε ότι « Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η υπογραφή της σημερινής συμφωνίας έχει ιδιαίτερη σημασία ενόψει της δημιουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτό απορρέει ως υποχρέωση από το νέο Νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιό μας προσβλέπει στην τεχνογνωσία της ΕΑΔ  για την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας αυτής. Η καλλιέργεια και η κατάκτηση κουλτούρας ποιότητας σε όλους τους τομείς αποτελεί στόχο του Στρατηγικού μας Σχεδίου και στην κατεύθυνση αυτή έχουμε προ πολλού πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 37001:2016  Κατά της Δωροδοκίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας