Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Ζητείται υπάλληλος – υπεύθυνος λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών - για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα

·         Πτυχίο ΑΕΙ / TEI κατά προτίμηση οικονομικής ή νομικής σχολής.

·         Πολύ καλή γνώση στη χρήση Η / Υ και εφαρμογών πληροφορικής.

Προσόντα που θα εκτιμηθούν

·         Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης κοινού π.χ. τράπεζα

·         Προϋπηρεσία σε θέση οικονομολόγου – λογιστή.

·         Προϋπηρεσία σε θέση manager.

Η έδρα της επιχείρησης είναι στο κέντρο της Κοζάνης.

Ο μισθός θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα προσόντα του κάθε εργαζομένου

Στείλτε το βιογραφικό σας  στο email: cvkozani1@gmail.com μέχρι 20/12/2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας