Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Δήμος Σερβίων: Πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικών, διάρκειας 2 μηνών.

Ο Δήμος Σερβίων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας