Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΟΣ»

Έγκριση διάθεσης πίστωσης έλαβε το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΟΣ» από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση της Τρίτης 26 Οκτωβρίου 2021.

Το έργο περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος,

στην περιοχή Τζίτζιφος, έκτασης περίπου 175 στρεμμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Οι εργασίες αφορούν την εκσκαφή τάφρων αρδευτικού δικτύου σε μήκος 1585 μέτρων, την τοποθέτηση αρδευτικών αγωγών την κατασκευή δυο τυποποιημένων φρεατίων και πέντε αρδευτικών υδροληψιών δικτύου καθώς και την κατασκευή διάβασης δικτύου από ρέμα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξη του.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας