Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού


Σας γνωστοποιούμε την μαγνητοσκοπημένη 23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, https://youtu.be/zBSXv4wmbB8

 που έγινε την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βελβεντού.
  2. Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών & άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Βελβεντού.
  3. Έγκριση προτάσεων του Δήμου Βελβεντού για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (δημόσιας & μη δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2022.
  4. Έγκριση Μελέτης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 2021-2025.
  5. Έγκριση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Δήμο Βελβεντού.
  6. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού (Γυμνάσιο / Λύκειο).
  7. Ορισμός εκπροσώπων στο Σχολικό Συμβούλιο του 2ου Νηπιαγωγείου Βελβεντού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας