Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Αγροτικός Σύλλογος Βελβεντού: Το διεκδικητικό μας πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί στον άξονα ΑΓΡΟΤΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Παλεύουμε λοιπόν  και διεκδικούμε σε ότι αφορά :
1.ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ «ΑΓΡΟΤΗΣ» :  κατοχύρωση του επαγγέλματος, ταυτότητα αγρότη
με βάση  την ισχύουσα νομοθεσία . Σε καμία περίπτωση
δεν είμαστε «επιτηδευματίες» ή «ελεύθεροι επαγγελματίες»
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Παραμονή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στον συντελεστή του 13%  προσμετρώντας
στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής όλες τις δαπάνες και τις αποσβέσεις  που ισχύουν
στα Ευρωπαϊκά και διεθνή οικονομικά και λογιστικά πρότυπα.( αποσβέσεις του φυτικού,
ζωικού και παγίου κεφαλαίου, τα τεκμαρτά  ενοίκια  του εδάφους,  τους  τόκους  των ιδίων
κεφαλαίων.)
Αφορολόγητο της προσωπικής  και της Οικογενειακής Εργασίας του Αγρότη.
Όχι στη φορολόγηση αποζημιώσεων.
Όχι στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές .
Εξυγίανση του ΟΓΑ και απαλλαγή του από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις, την
αναδιάρθρωσή του (μέσα από μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη) ώστε άμεσα να
καταστεί ένας  υγιής ασφαλιστικός Οργανισμός χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον αγρότη –
ασφαλισμένο. Ένταξη των μετακλητών εργατών στον ΟΓΑ.
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : Άμεσα να προχωρήσουμε στην Αγροτική Μεταρρύθμιση και την Παραγωγική
Ανασυγκρότηση λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για  το κόστος παραγωγής, την
χρηματοδότηση του, την διαφοροποίηση της φορολογίας των 100%
συνεταιριζόμενων αγροτών, το λαθρεμπόριο ( μαύρη πώληση αγροτικών
προϊόντων ),  και μια σειρά αλλά θέματα που  δημιουργούν
τεράστια ζητήματα επιβίωσης και ανάπτυξης  του κλάδου.
Βεβαίως υπάρχουν πολλά επί μέρους θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο. Απλά για την οικονομία  και για την αμεσότητα των στόχων του πλαισίου δεν παρουσιάζονται. Θεωρούμε ότι μπορούν να χωρέσουν στο 4ο ζήτημα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας