Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία απο το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 27/1/2016, το παρακάτω ψήφισμα για τα πρόβλημα του αγροτικού κόσμου με αφορμή και τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών:
α.       Να αποσυρθεί η Κυβερνητική πρόταση για την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού των αγροτών.
β.       Να παραμείνει ως ανεξάρτητο Ταμείο ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) καθόσον δεν είναι μόνο το Ταμείο κύριας ασφάλισης των αγροτών αλλά είναι η ίδια η ταυτότητά τους.
γ.       Να προχωρήσει η Πολιτεία στην εξυγίανση του ΟΓΑ και στην απαλλαγή του από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις ώστε, άμεσα να καταστεί ένας υγιής ασφαλιστικός Οργανισμός
δ.       Να προχωρήσει ο ΟΓΑ άμεσα στον εκσυγχρονισμό και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες του.
ε.       Να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν τεχνολογικά οι υπηρεσίες των τοπικών ανταποκριτών, οι οποίοι για τους αγρότες αποτελούν τον μοναδικό συνδετικό κρίκο με τον Οργανισμό.
στ.     Να ενταχθούν, με αλλαγή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, όλοι οι αλλοδαποί  αγρεργάτες στο καθεστώς του εργόσημου με τεράστια οφέλη για τον Οργανισμό.
ζ.       Να εφαρμοσθεί ένας δίκαιος τρόπος φορολόγησης της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με διαφοροποίηση της φορολογίας των συνεταιριζόμενων και συνεργαζόμενων αγροτών.
Να υπάρξει δίκαιη επιβάρυνση στις μικρές και κάτω από κοινή οργάνωση γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για να αποφευχθεί η σταδιακή υποβάθμιση της γεωργίας, η εγκατάλειψη των καλλιεργειών και η συρρίκνωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.
η.       Να ενισχυθεί η κτηνοτροφία και να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες βοσκήσιμες εκτάσεις.
θ.       Η Πολιτεία να αναλάβει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους κτηνοτρόφους π.χ. εμβολιασμοί.
ι.        Να ληφθεί σοβαρή μέριμνα για το κόστος παραγωγής. (Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος).
ια.      Οι εισφορές στον ΕΛΓΑ να υπολογίζονται βάσει παραγωγής και η αποζημίωση να γίνεται από το πρώτο ευρώ της ζημίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας