Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης: Γενική Συνέλευση – Εκλογές νέων οργάνων την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

Μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ), για την ημερομηνία των εκλογών (κοινή για όλους τους γεωπονικούς συλλόγους πανελλαδικά), το Δ.Σ. του
Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 07-02-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία
του Συλλόγου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι:
- Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
- Οικονομικός απολογισμός – Διαχειριστικός έλεγχος.
- Γενικά θέματα - Συζήτηση.
- Εκλογές νέων οργάνων του Συλλόγου. (Δ.Σ., Π.Σ. Ε.Ε. & Αντιπρ. Π.Ο.Σ.Γ)
Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων γίνονται προς το Δ.Σ. (με έγγραφη αίτηση), μέχρι και 48 ώρες πριν
την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του
Συλλόγου (Πανδώρας 2, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη) ή με email στη δ/νση geoponoikozanis@gmail.com ή θα
παραδοθούν αυτοπροσώπως στα μέλη του ΔΣ.
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου κρίνεται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
O Πρόεδρος
του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης
Μήτσκας Μιχαήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας