Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒοΐουΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την  28η  του μηνός  Σεπτεμβρίου   του έτους  2012 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  18.30  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Απόδοση  τιμών  στον Οικουμενικό   Πατριάρχη  κ.κ. Βαρθολομαίο   και  ανακήρυξη  Αυτού  σε ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ του Δήμου Βοΐου.-Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
2
Ενημέρωση για τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
3
Αποδοχή της απόφασης έγκρισης της ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Νομού Κοζάνης 2007-2011, στα πλαίσια του Τέλους Ανάπτυξης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
4
Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 39 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας: 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας: 75. «Υποδομές Εκπαίδευσης», Κατηγορία πράξεων: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
5
Μίσθωση  μηχανημάτων για τις εργασίες αποχιονισμού των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων και οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2012-2013.- Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6
Έγκριση κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7
Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του  έργου: «Επισκευή πέτρινης δεξαμενής Σιάτιστας» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του  έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού σχολείου Δάφνης» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
11
Αποδοχή πίστωσης ποσού 71.528,83  € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012 και κατανομή αυτών. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
12
Αποδοχή δωρεάς 2.000,00 € από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για την οικονομική ενίσχυση για τη φοίτηση του Τσίπου Θεοδώρου κατοίκου Σιάτιστας στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.


13
Επιχορήγηση  της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  με το ποσό των 6.900,00 € για την  «Επισκευή του Γυμνασίου Γαλατινής».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
14
Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» από 1/1/2012 ως 30/6/2012 κι εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του για την υποβολή της αίτησης – δήλωσης, δεσμεύοντας τον Δήμο με την υπογραφή της.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
15
Εκμίσθωση αστικών ακινήτων της Δ.Ε. Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
16
Εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Λουκομίου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
17
Απόψεις επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 21.200 τ.μ. στη θέση 'Γκουλέτσος' της Τ.Κ. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου, του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης», ιδιοκτησίας της κ. Ζυγούρα Αναστασίας του Ιωάννη».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
18
Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 25.00 ενήλικων μινκ (500 ισοδύναμα), ιδιοκτησίας της εταιρίας ‘’ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.’’,  στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
19
Έκδοση προκήρυξης, για την υποβολή αιτήσεων  χορήγησης υποτροφιών από το Ίδρυμα Αφων Βαρβέρη.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
20
Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
21
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και διάθεσης πιστώσεων.-  Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
22
Αιτήσεις.


ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου        
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς  
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας