Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της βιομηχανίας μεταποίησης & συσκευασίας αγροτικών προϊόντων «ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»

Σε συνέχεια της κατάσχεσης τεράστιας ποσότητας μη ασφαλούς – ακατάλληλου για κατανάλωση τοματοπολτού, βάρους 3.459,79 τόνων, της εταιρείας «Βιομηχανία Μεταποίησης & Συσκευασίας Αγροτικών Προϊόντων "ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε."», ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε στην Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας της, σύμφωνα με τον Ν.2741/1999, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των καταναλωτών, μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας, δήλωσε σχετικά : «Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί τόσο η προστασία των καταναλωτών, όσο και αυτή των υγιών επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση που διαθέτει προβληματικά προϊόντα δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στους τελικούς καταναλωτέ,ς αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτή, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού. Συνεπώς, στη δύσκολη οικονομικά συγκυρία που περνάμε ως χώρα, η συνεχής εποπτεία της ασφάλειας των τροφίμων στην αγορά και οι παρεμβάσεις του ΕΦΕΤ, όποτε κρίνεται απαραίτητο, βοηθούν τις υγιείς επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα.
Ασφαλώς, σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται σήμερα προβληματικές, προχωρούν σε διορθωτικές ενέργειες και καταλήγουν να προσφέρουν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας