Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

365 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Την πλήρωση 365 θέσεων διάφορων ειδικοτήτων μ ε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκηρύσσει η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες δύο μονάδων της στη Δυτική Μακεδονία. Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για το νομό Κοζάνης θα καλυφθούν με οκτάμηνες συμβάσεις: 320 θέσεις εκ των οποίων: 64 θέσεις μηχανοτεχνιτών ΔΕ, 13 θέσεις ηλεκτροοξυγονοκολλητών ΔΕ, 20 θέσεις τεχνιτών ιμάντων ΔΕ, 10 θέσεις μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων ΔΕ, 16 θέσεις χειριστών προωθητήρων ή φορτωτών ΔΕ, επτά θέσεις χειριστών καθολικών εκσκαφέων ΔΕ, 121 θέσεις τεχνικών ορυχείων ΔΕ, 20 θέσεις ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ, τέσσερις θέσεις ηλεκτρονικών ΔΕ, πέντε θέσεις ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων ΔΕ, 20 θέσεις οδηγών – μηχανοδηγών – χειριστών ΔΕ, εννέα θέσεις βοηθών οδηγών – μηχανοδηγών – χειριστών ΔΕ, πέντε θέσεις οδηγών χωματουργικών οχημάτων ΔΕ, τρεις θέσεις οδηγών γεωργικών ελκυστήρων ΔΕ, τρεις θέσεις ηλεκτροτεχνιτών εναέριων δικτύων ΔΕ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: «ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει αύριο και λήγει στις 6 Οκτωβρίου. Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 24630 - 52284, 24630 - 52317 και 24630 – 52228.
Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονία για το νομό Φλώρινας θα καλυφθούν με οκτάμηνες συμβάσεις 45 θέσεις εκ των οποίων: έξι θέσεις μηχανοτεχνιτών ΔΕ, τρεις θέσεις ηλεκτροοξυγονοκολλητών ΔΕ, έξι θέσεις τεχνιτών ιμάντων ΔΕ, τέσσερις θέσεις χειριστών προωθητήρων ή φορτωτών ΔΕ, τρεις θέσεις χειριστών καθολικών εκσκαφέων ΔΕ, οκτώ θέσεις τεχνικών ορυχείων ΔΕ, τρεις θέσεις ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ, δύο θέσεις ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων ΔΕ, δύο θέσεις μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων ΔΕ, πέντε θέσεις οδηγών – μηχανοδηγών – χειριστών ΔΕ, τρεις θέσεις βοηθών οδηγών – μηχανοδηγών – χειριστών ΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από αύριο έως και τις 6 Οκτωβρίου. Η σχετική προκήρυξη υπάρχει αναρτημένη στα δημοτικά διαμερίσματα όπου είναι οι θέσεις της προκήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που αναφέρονται και παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας