Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

60 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

Πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.Πρόκειται για: 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, 32 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες,15 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων,2 ΔΕ Συγκολλητές,
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού),3 ΔΕ Οικοδόμοι, 1 ΔΕ Οδηγό Λεωφορείου και 1 ΔΕ Οδηγό Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων.Υποβολή αιτήσεων από 27/09/2012 έως και 06/10/2012. Tηλ. επικοινωνίας: 24610-54212, 24610-54305.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας