Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Θέμα: Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) , το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της διασφάλισης του δικαιώματος στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία.


«Τα άτομα με αναπηρίες είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη δραστηριότητα τους και στη συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή, όχι μόνο λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, αλλά και λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων έναντι της αναπηρίας», υπογραμμίζει ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Μιχάλης Χάλαρης. 

«Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λιγότερες ικανότητες και δεξιότητες από τα άτομα χωρίς αναπηρία, αλλά ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν λιγότερες ή άνισες ευκαιρίες κυρίως στην εξεύρεση και διατήρηση μιας κατάλληλης απασχόλησης».

Στο πλαίσιο της προστασίας του δικαιώματος στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία, ο νέος νόμος για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Ν. 3996/2011) προβλέπει ρητά οτι στις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3304/2005, και ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της  ίσης μεταχείρισης έναντι των ατόμων με αναπηρία.

Την ίδια στιγμή, οι Επιθεωρητές Εργασίας σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους σχετικά με τους όρους της ίσης μεταχείρισης και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση και η παραμονή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατάρτιση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το γεγονός ότι στις δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να διευκολύνονται εργοδότες και εργαζόμενοι στις συναλλαγές τους με το Σ.ΕΠ.Ε.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε θέματα λειτουργίας και δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. συμμετέχει μετά την πρόσθετη νομοθετική αλλαγή, και ένας εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

«Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως ζωντανός οργανισμός που βρίσκεται καθημερινά στους χώρους εργασίας, δίνει προτεραιότητα στην διασφάλιση των δικαιωμάτων  των ευπαθών ομάδων. Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον εργασιακό στίβο αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία και δράση του Σ.ΕΠ.Ε.», αναφέρει ο κ. Χάλαρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας