Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Αναδείχθηκε νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στο Επιμελητήριο Κοζάνης στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2011 για την ανάδειξη των νέων μελών Διοίκησης και μετά την 1η συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  την 27η Δεκεμβρίου 2011 με μοναδικό θέμα «εκλογή των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής, πλην του προέδρου ο οποίος εκλέχθηκε αυτοδίκαια (αρ 2 π.δ.95/2006)», η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας έχει ως εξής:
Πρόεδρος:                       Κωνσταντίνος Κυριακίδης του Δημητρίου

Α΄ Αντιπρόεδρος:           Ιάκωβος Παντελίδης του Γεωργίου

Β΄ Αντιπρόεδρος:           Δημήτριος Κοσμίδης του Ιωάννη

Γενικός Γραμματέας:      Ιωάννης Μητλιάγκας του Πάσχου

Οικονομικός Επόπτης:  Νικόλαος Σαρρής του Γεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας