Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Το πρώτο θέμα της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου αφορούσε την έγκριση  σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Μ. για την περίοδο 2011-2014.
Παρακολουθήσαμε μια εξαιρετική τεχνοκρατική ανάλυση, από στελέχη της ΑΝΚΟ και υπηρεσιακούς παράγοντες, βασισμένη στα δίπολα, Δυνατότητες – Αδυναμίες και Ευκαιρίες – Απειλές, καθώς και τους άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί η Περιφέρεια.
Αυτό που ΔΕΝ ακούσαμε είναι μια πολιτική εισήγηση. Δεν υπήρχε πολιτική πλαισίωση του σχεδίου, ούτε έγινε καμία προσπάθεια υποστήριξής του, από την πλειοψηφία και την Περιφερειακή Αρχή.
Αντίθετα, η παράταξή μας δια του επικεφαλής κυρίου Γιάννη Παπαϊορδανίδη, του περιφερειακού συμβούλου κύριου Νίκου Κατσαούνη, ειδικού αγορητή, και άλλων συμβούλων έθεσε ένα συνοπτικό, αλλά πλήρες αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Περιφέρειά μας.
Ο κ. Παπαϊορδανίδης θέτοντας το βασικό πλαίσιο μίλησε για 5 πυλώνες και μία γενική αρχή. Δύο «ΗΘΙΚΟΥΣ» πυλώνες την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα και τρεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ, την διατήρηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ενεργειακού κέντρου, βασισμένου στον λιγνίτη και τις νέες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μονάδες της Δ.Ε.Η. και στις χωροταξικά σχεδιασμένες μονάδες Α.Π.Ε., την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, και στον δίδυμο πυλώνα του πολιτισμού και του τουρισμού, βάσει της αρχής της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Επιστέγασμα και ολοκλήρωση αυτού του αναπτυξιακού δρόμου θα αποτελέσει για την παράταξή μας η διεύρυνση του Αεροδρομίου Καστοριάς, ώστε να γίνει κέντρο εμπορευματικών πτήσεων , αλλά και πτήσεων χαμηλού κόστους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου.
               Ο κ. Νίκος Κατσαούνης ανάπτυξε αναλυτικά το στρατηγικό πλάνο της παράταξης αναφέροντας μεταξύ άλλων, και πέραν των βασικών σημείων, τις υπόλοιπες προτεραιότητές μας: 1) απασχόληση, 2) εξωστρέφεια, 3) ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα, 4) δημοσιονομική σταθεροποίηση, 5) Ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών αστικών περιοχών, 6) ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων.
             Τέλος, τα βασικότερα σημεία των τοποθετήσεων των περιφερειακών  συμβούλων της παράταξης ήταν:
1)     Η ανάγκη υλοποίησης μιας Σιδηροδρομικής Εγνατίας, για την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών - μεταφορικών υποδομών της Π.Δ.Μ. και την προστασία του περιβάλλοντος.
2)     Η ανάγκη αξιοποίησης προηγούμενων μελετών της ΑΝ.ΚΟ., η αναζήτηση καλών πρακτικών από άλλες χώρες και η εξασφάλιση συνεργειών με τους Δήμους.
3)     Η αλλαγή της φράσης του σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορούσε την ενέργεια από «Διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της Περιφέρειας με έμφαση στην αλλαγή του μίγματος παραγωγής ενέργειας προς όφελος των ΑΠΕ και με επενδύσεις περιβαλλοντικά φιλικές» σε «διεύρυνση του ενεργειακού μίγματος», πρόταση που αποδέχθηκε και η πλειοψηφία.
Η παρακολούθηση όλων των βημάτων του στρατηγικού σχεδιασμού, και η έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας