Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Βασίλη Κωνσταντόπουλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ


Αγαπητοί Συμπολίτες

Αναλάβαμε την διαχείριση του τόπου μας κάτω από δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, που μαστίζουν την χώρα μας και την περιοχή μας.
Σεβαστήκαμε και σεβόμαστε τον αγώνα σας  για την αυτονομία της κοινωνίας σας στα όρια του πρώην Δήμου Βελβεντού.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού δεν είχε καμία εμπλοκή στην διαμόρφωση του χωροταξικού του ΄΄Καλλικράτη΄΄, ο νομοθέτης όμως επέβαλε την ένταξη του πρώην Δήμου Βελβεντού στον νέο ΄΄Καλλικράτειο΄΄ Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
Δεν επιχαίρουμε γι’ αυτό, όμως είναι μια κατάσταση διαμορφωμένη, που για την παρούσα περίοδο της Δημοτικής Αρχής δεν φαίνεται ρεαλιστικό ν’ αλλάξει.
Όπως επανειλημμένα έχω δηλώσει είναι ευθύνη αυτών που αποφάσισαν την συνένωση (της εκάστοτε κυβέρνησης δηλαδή), να αποφασίσουν για το μέλλον του τόπου.
Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή, δεν μας επιτρέπεται ν’ αποφασίσουμε για την απομάκρυνση του πρώην Δήμου Βελβεντού από τον ενιαίο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
Δεν μας επιτρέπεται να αποποιούμαστε των ευθυνών που προκύπτουν από τον νόμο και την εκφρασμένη θέληση των πολιτών που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.
Η απεγνωσμένη προσπάθεια, με εκβιαστικούς τρόπους, κάποιων επώνυμων-΄΄ανώνυμων΄΄ που κρύβονται πίσω από συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, για σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απομάκρυνση – απόσχιση του πρώην Δήμου Βελβεντού από τον ενιαίο Δήμο, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
Η νέα Δημοτική Αρχή, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, σέβονται την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βελβεντού, όμως είναι υποχρεωμένη να λέει τα πράγματα με το όνομά της, να μην αποκρύπτει την αλήθεια.
Και η αλήθεια, όσον αφορά την έγκριση του ισολογισμού του πρώην Δήμου Βελβεντού είναι η παρακάτω:
  •                       Στις 14-12-2010 (15 ημέρες πριν την αποχώρηση της Δημοτικής Αρχής) λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για ανάληψη 150.000€ για την κάλυψη οφειλών του Δήμου.
  •                             Η απόφαση αυτή σύμφωνα με τις απόψεις του λογιστή του πρώην Δήμου Βελβεντού, αλλά και του ορκωτού ελεγκτή είναι παράνομη. Το γεγονός ότι ήταν ομόφωνη απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν ήταν και παράνομη. Το γεγονός επίσης ότι ήταν ομόφωνη δείχνει ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν άγνοια για το ότι η απόφαση που ελάμβαναν είναι παράνομη και ότι μπορεί κάποτε να ελεγχθούν γι’ αυτό.
  •                             Η απόφαση αυτή δεν στάλθηκε ποτέ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για σχετική έγκριση, γιατί ακριβώς ο πρώην Δήμαρχος γνώριζε το παράνομο  της απόφασης και ότι δεν θα εγκρινόταν από την Περιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά η Δημοτική Αρχή δεν προτίθεται να διαιωνίσει την διελκυστίνδα για το παράνομο ή όχι της απόφασης. Την τελική απόφαση ας την λάβουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
  •                             Μία ημέρα μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-12-2010 εσπευσμένα αναλήφθηκαν 100.000€ από τον λογαριασμό της δωρεάς και στις 22-12-2010 άλλες 50.000€, στο σύνολο 150.000€.
  •                             Από τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, όπως τα επεξεργάστηκαν ο λογιστής και ο ορκωτός ελεγκτής, προκύπτει ότι από τις 15-12-2010 έως 31-12-2010 πληρώθηκαν εργαζόμενοι, προμηθευτές και αιρετοί. Καμία μελέτη για το κλειστό κολυμβητήριο δεν πληρώθηκε από τα χρήματα αυτά, η οποία πιθανόν να είχε πληρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ποσό που αντιστοιχεί στους αιρετούς είναι 100.891€ (τα στοιχεία στη διάθεση του καθενός). Κανένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού δεν ισχυρίστηκε ότι έγινε κατάχρηση χρήματος. Το αντίθετο μάλιστα και ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναγνώρισαν ότι οι δαπάνες αυτές οφείλονταν από τον Δήμο.
  •                             Η σύνταξη των ισολογισμών αλλά και της απογραφής των πρώην Δήμων έγινε σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους, και πάντως με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες αρχές για τους δύο μεγάλους πρώην Δήμους Σερβίων και Βελβεντού.
            - Από τον ισολογισμό του 2010 του πρώην Δήμου Βελβεντού  προκύπτουν τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:
               Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Δάνεια):
196.438,48€
               Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:             
912.783,34€
                                                                      Σύνολο
1.109.922,8
εκ των οποίων οι οφειλές σε προμηθευτές και εργολάβους έργων είναι 893.135,26€.


Από τις οφειλές σε προμηθευτές και εργολάβους ποσό ύψους 217.000€ περίπου ευρώ, αφορά το έργο του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη χρηματοδότησης, και πρέπει ο σημερινός Δήμος Σερβίων – Βελβεντού ν’ αποπληρώσει την οφειλή από άλλους πόρους.
Για τις υπόλοιπες οφειλές των έργων, υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης μέσω ΘΗΣΕΑ, ΕΤΕΡΠΣ και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

- Από τον ισολογισμό του πρώην Δήμου Σερβίων προκύπτουν τα παρακάτω αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη:
Μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις (Δάνεια):
1.466.325,30€
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(οφειλές σε προμηθευτές και τρίτους):           
3.708.985,13€    
                                                                               Σύνολο
5.175.310,46€

  •                     Κατά την συζήτηση έγκρισης των ισολογισμών, δεν κρύψαμε τίποτα, δεν υπερβάλλαμε σε τίποτα. Την ευθύνη της εισήγησης και της ανάλυσης των ισολογισμών την είχαν οι αρμόδιοι λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές των πρώην Δήμων, οι οποίοι εξέθεσαν με αντικειμενικότητα και με βάση την επιστήμη τους τα οικονομικά μεγέθη των πρώην Δήμων.
  •                  Η Δημοτική Αρχή θα ήταν πραγματικά ευτυχής αν το χρέος που παρελάμβανε και από τον πρώην Δήμο Σερβίων ήταν αναλογικά της τάξης του πρώην Δήμου Βελβεντού.
  •                     Όσον αφορά τις αγωγές, πράγματι για τον πρώην Δήμο Βελβεντού υπάρχει μία αγωγή με απαίτηση περίπου 45.000€. 


Όσον αφορά τώρα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Δημοτική Ενότητα Βελβεντού ή πρόκειται να ενταχθούν, η πραγματικότητα είναι η εξής: 
-                     Κατασκευή κτιρίου για το Κέντρο Περιβάλλοντος Βελβεντού
     Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την πρώην Νομαρχία Κοζάνης, με ευθύνη και καθοριστική συμβολή του πρώην Αντινομάρχη συντοπίτη σας κ. Ιωάννη Σόκουτη. Το έργο υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο ΕΣΠΑ και εντάχθηκε, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
-         Βιολογικός καθαρισμός Βελβεντού
Ομοίως η μελέτη του έργου εκπονήθηκε με ευθύνη της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης με καθοριστική συμβολή του Αντονομάρχη κ. Σόκουτη. Το έργο εντάχθηκε σε ταμειακό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, και τις μέρες αυτές εκδικάζονται και οι τελευταίες ενστάσεις του διαγωνισμού και σύντομα προβλέπονται να ξεκινήσουν οι εργασίες του.
-         Ανάπλαση Καταφυγίου
Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Βελβεντού η οποία και το ενέταξε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η παρούσα Δημοτική Αρχή του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού υπέγραψε την σχετική σύμβαση και εκτελεί το έργο.
-         Ανάπλαση Παλαιογρατσάνου
Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Βελβεντού, το έργο εντάχθηκε εντός του 2011 στο LEADER, και αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις για την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και την εκτέλεση του έργου
-         Ανάπλαση Αγ. Κυριακής
Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Βελβεντού, υποβλήθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ήδη η πρόταση βρίσκεται στην Αθήνα για τελική έγκριση.

 
-         Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού από τον ΤΟΕΒ Βελβεντού προϋπολογισμού 1.600.000€
Η μελέτη του έργου χρηματοδοτήθηκε από τον ΤΟΕΒ Βελβεντού και η παρούσα Δημοτική Αρχή σε άριστη συνεργασία με τον ΤΟΕΒ, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί.
-         Τοποθέτηση υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης του ΤΟΕΒ Βελβεντού (Β’ φάση), προϋπολογισμού 600.000€
Η μελέτη του έργου χρηματοδοτήθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή, η οποία συνέταξε και το τεχνικό δελτίο και υπέβαλλε το αίτημα για ένταξη σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Μπαλτατζής). Αναμένεται η ένταξη.
Αγαπητοί συνδημότες όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, η παρούσα Δημοτική Αρχή συνεχίζει ό,τι θετικό υπήρχε, ενεργώντας παράλληλα και για την κατασκευή νέων έργων για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

Χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε κάθε Δημοτική Ενότητα με στόχο να οδηγήσει τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού σε τροχιά ανάπτυξης παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία. 
Στην προσπάθεια αυτή ζητούμε την συμμετοχή της κοινωνίας του Βελβεντού για το καλό της ίδιας της κοινωνίας.

Η ίδια η κοινωνία πρέπει ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες (όπως έως τώρα έχει κάνει ο ΤΟΕΒ Βελβεντού) και να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος της τετραετίας το ισοζύγιο θα είναι θετικό.


Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος με υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο.

60 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ερχεται η σειρά σου Κωνστανοπουλε να μας πεις τι εκανες τα χρήματα του Λιβαδερου του Τρανοβάλτου του Μικροβάλτου του Βελβενδού και όλων των χωριών που πήρες από το κράτος για το 2011.Ηταν 1.500.000 ευρο. Που τα πήγες; Ξέρουμε ότι αυτό το σχόλιο δεν θα το βάλει ο κολλητός σου, αλλά σιγουρα θα σε πληροφορησει. Ρόδα ειναι και γυρνάει.

ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ είπε...

ΤΟΣΟ ΨΕΜΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕ!!! ΜΑ ΤΟΣΟ ΨΕΜΑ!!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΩ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙΣ!! FACE TO FACE!!!ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΑ BLOG. ΑΛΗΘΕΙΑ; ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΟΥ Σ' ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ; ΕΛΑ ΕΔΩ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΕΙΣ!! ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ( ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ;)ΤΙ ΣΕ ΦΟΒΙΖΕΙ; ΜΗΠΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο Δήμαρχε! Αντρίκεια απάντηση. Όλα στο φως.

Βελβεντινος είπε...

Κωνσταντοπουλε δεν χρειζοταν να γραψεις τοσα πολλα (ψεματα) για να ικανοποιησεις το Ζανδε τον Τέτο τη Γκαμπρανη την Εμμανουηλ και τους 22 οπαδους σου στο Βελβεντο. Ουτε σε ψηφισαμε ουτε θα σε ψηφισουμε ΠΟΤΕ!!!

Ανώνυμος είπε...

mravo dimrxe poli kala ekanes k ta les . tora ola mpenoy sti 8esi toys .oso 3.32 aston eine ston kosmo toy k prepi nantrepete .ostoso dimarxe 8 i8ela auta poy les gia to velvento , na ta pis gia oles tis kinotites oste oloi nakseroyme ti ginete i ti 8a gini sta xoria mas k mpori na kanoyme k kamia protasi PALI MRAVO

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΓΑΤΑΚΙΑ. ΑΡΚΕΙ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΖΑΝΔΕ ΤΟΝ ΤΕΤΟ ΤΗΝ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ ΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 22 ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΙ-ΒΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΟΗΤΟ 4.02ΜΜ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ "ΓΑΤΑΚΙΑ"; ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ; Η ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ;

ai-vreS είπε...

Αστειεύεσαι 4.08 έτσι;

Ανώνυμος είπε...

Κωνσταντόπουλε είσαι μάγκας! Δεν σε ψήφισα στις προηγούμενες αλλά τώρα είμαι μαζί σου.

Ένας Σερβιώτης

Ανώνυμος είπε...

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΠΑΔΟΥ ΤΟΥ (4.02). ΑΥΤΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!!!!Ε ΡΕ ΜΕ ΤΙ ΧΟΥΝΤΑ ΜΠΛΕΞΑΜΕ....!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΟΜΑΙ ΑΙ-ΒΡΕΣ ΑΠΛΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ.....

Ανώνυμος είπε...

ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕ 3.57 ΚΑΙ ΕΣΥ 4.13 ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΄ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΑΝ; ΓΙ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΣ; Η' ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 'ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ; Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ 'ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ;

Ο 4.02

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΣΕΡΒΙΩΤΗ 4.11 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ "OLD FASHIONED" ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΑΦΟΥ ΠΕΙΘΕΣΕ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ (Η ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ) ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΑ... ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΕΝΑΣ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ;

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ 4.02 ΔΕΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΩ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΥΤΟΙ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΑΛΑΞΑΝ ΓΝΩΜΗ; ΚΑΤΙ ΕΙΔΑΝ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΥΣΤΕΡΑ ΛΕΣ ΕΜΕΝΑ ΧΟΥΝΤΑ.

Ο 4.02

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ. ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΨΕΥΔΕΣΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ; ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΦΙΛΟΥΣ. ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΤΑΙΣΕΤΕ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΔΑΓΚΩΣΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ. ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ. ΕΣΑΣ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ;

ΑΚΠΠ(Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών πέρα από το Ποτάμι) είπε...

Δήμαρχε ΜΠΡΑΒΟ !!!!!!!!!
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!!!!
ΤΑ ΣΥΚΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ Η ΣΚΑΦΗ ΣΚΑΦΗ!!!!!!!!!!!
ΜΑΝΩΛΗ σε ακούσαμε στο ΤΟΠ, παραδέχτηκες ότι η απόφασή σας ηταν ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!!!!!, εσύ το είπες "ΠΑΡΑΤΥΠΗ", ΕΜΕΙΣ το ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ !!!!!!!!.
ΜΑΝΩΛΗ το μόνο που θέλουμε από σένα είναι να βγείς με ΘΑΡΡΟΣ και να πεις ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.
ΔΗΛΑΔΗ:από τα χρήματα της ΔΩΡΕΑΣ 150.000
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΣΑ......
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΣΑ.......
ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΣΑ.......
για την ΜΕΛΕΤΗ δεν ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ούτε 1 ΕΥΡΟΥΛΑΚΙ, αφού την είχατε πληρώσει παλαιότερα με χρήματα του ΔΗΜΟΥ.
για να ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ και ΕΜΕΙΣ ότι είσαι ΚΑΘΑΡΟΣ, αλλιώς βρες ένα ΛΑΓΟΥΜΙ.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ Κοσμητικά επίθετα δεν τα δεχόμαστε, αφού τα εκφράζουν αυτοί που δεν εχουν ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, γι΄αυτό ΕΜΕΙΣ τα γράφουμε ξέρετε ΠΟΥ......

Ανώνυμος είπε...

ΑΚΠΠ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ Ο "ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΤΟΣ".ΜΕ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΤΙΜΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΦΕΝΤΗ ΣΟΥ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΟΥΤΕ ΤΟ BLOG ΠΟΥ ΣΕ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΤΟΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ.( Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ)

ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΧΡΕΟΣ 5.175.310,46€ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 11.000-12.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ (ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 11.500 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΧΡΕΟΣ 1.109.922,8 € ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2000-2.500 (ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2.250 ΧΙΛΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΙΩΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 450,00€ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΒΕΛΒΕΝΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 493,29€ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Ι.Γ.
( Η ΠΟΛΥ ΝΟΙΚΟΚΗΡΩΣΥΝΗ ΣΑΣ ΕΦΑΓΕ )

ΑΚΠΠ(Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών πέρα από το Ποτάμι) είπε...

5:39 Περιμέναμε μια τέτοια απάντηση
από ΕΜΑΣ ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ!!!!!!!!!!
οι αναγνώστες ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ και το aivres ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ.
Από τα χρήματα της ΔΩΡΕΑΣ 150.000
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΣΑ......
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΣΑ.......
ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΣΑ.......

Α Π Α Ν Τ Η ΣΗ !!!!!!!!!!!!
Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε !!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

6.27 pes ta xrisostone

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί ΝΕΟΙ συνδημότες - συμπατριώτες..
Σαν απρόσωπος χαρακτήρας και εγώ που σχολιάζει εν είδει ελευθερίας του "ανώνυμου" γεγονότα και απόψεις ενός δημοσίου προσώπου, θα ήθελα να εκφράσω γενικώς τις παρακάτω σκέψεις μου:
Αναρωτηθήκατε ποτέ, όλοι εσείς που ζείτε και αναπνέετε στους τόπους που γεννήθηκαν οι πρόγονοι μας, πόσο τυχεροί είστε, συνδεδεμένοι με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου σας, αποκομμένοι από όλες τις παθογένειες μιας άρρωστης σύγχρονης αστικής κοινωνίας. Αναρωτηθήκατε πόσο λιγότερο κόπο χρειάζεστε για να βρείτε μεταξύ σας αυτά που σας ενώνουν και να προσπεράσετε αυτά που σας χωρίζουν...;
Στους δύσκολους αυτούς καιρούς είναι ώρα να συσφίξετε τις σχέσεις σας, να ξεπεράσετε τις αγκυλώσεις που δημιούργησαν ανεύθυνοι προπάτορες και να δώσετε και σε εμάς, τους "υπό επαναπατρισμό" το παράδειγμα μιας ανθρώπινης κοινωνίας, πριν νιώσετε και εσείς μετανάστες στην ίδια σας την χώρα.
Με συγχωρείτε αν είμαι εκτός θέματος...σταματήστε το "ανώνυμος είπε.." και βγείτε να τα πείτε στον γείτονα σας. Τουλάχιστον έχετε ακόμα αυτό το προνόμιο.

Ανώνυμος είπε...

Η επόμενη ανακοίνωση που φαντάζομαι ότι σκέφτεται να βγάλει η ΜΚΟ είναι ότι ο Βελβεντός βρωμάει τώρα από τις καμινάδες των σπιτιών και ο Κωσταντόπουλος δεν κάνει τίποτα για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Και θα προσθέσουν ότι όταν ήταν ανεξάρτητος Δήμος η ατμόσφαιρα ήταν πιο καθαρή. (Εδώ θα το διατυπώσουν δημοσιογραφικά αντί να πουν ότι οι καμινάδες βρωμούσαν λιγότερο)

Ανώνυμος είπε...

6΄27
Ωραίο ισολογισμό κάνεις .
Τα καταλαβαίνεις πολύ καλά αλλά τα γράφεις λίγο εκ΄του πονηρού η έτσι μου φαίνετε;
Πές μας λοιπόν .
Πόσα χρωστάει ο κάθε Δήμος προς τρίτους και ενοώ προς την αγορά και όχι για έργα που έγιναν μέσα απο προγράμματα τα οποία τα χρωστάει το κράτος μέσα απο τα ίδια τα προγράμματα που χρηματοτούνταν .

Ανώνυμος είπε...

Το επόμενο αίτημα της ΜΚΟ θα είναι γιατί δεν επιτεύχθη η παγκόσμια ειρήνη από τον Κωνσταντόπουλο και ότι όταν ήταν ανεξάρτητος δήμος είχαν κάνει την μελέτη για την επίτευξη της συμφωνίας.

Ανώνυμος είπε...

7:40 ΑΝ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΕΓΩ ΜΙΛΩ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΥΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΚ ΠΟΝΗΡΟΥ ΤΗ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΡΙΖΩΣΑΣΤΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η ΕΙΡΩΝΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΜΑΣ ΕΠΡΙΞΕ ΤΑ @@ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΜΠΕΛΙΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΚΟΚΟΙΡΕΟΥΣ ΒΕΛΒΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΕΝΑ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΝ ΗΣΑΣΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΙΣΩΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΕΙΧΕ ΞΕΦΥΓΕΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ.

Ανώνυμος είπε...

η ουσία είναι πως με βάση τα νούμερα τα πράγματα έχουν ως εξής:


ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΙΩΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 450,00€ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΒΕΛΒΕΝΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 493,29€ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ

Ανώνυμος είπε...

Dimarxe mprabo. Etsi bgalta ola sto fos. Diafania pantou.

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΘΑΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΕΡΒΙΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!!

Ανώνυμος είπε...

12:43 ΑΜΦΙΒΑΛΕΙΣ? ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝΠΟΝΑΕΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

11.28
Αφού δεν με απάντησες στην πρώτη ερώτηση , σου βάζω μια δεύτερη .
Πόσα ευρω απο άυτά που δικαιούνταν οι πρώην Δήμοι μπήκαν στην μαύρη τρύπα που άφησε ο Δήμος Σερβίων;

Ανώνυμος είπε...

Πιο πολύ απ΄όλα μ΄άρεσε αυτό που είπε ο Κωνσταντόπουλος ότι σέβεται τον αγώνα που κάνουμε ...

Ανώνυμος είπε...

Ηρθε η ώρα του εισαγγελέα!!!!

Ανώνυμος είπε...

Τσούζει η αλήθεια Βελβενοί ε; Αποκάλυψη τώρα.

Ανώνυμος είπε...

5:39

Στο Βελβεντό ακόμη κανείς δεν αισθάνεται εξαπατημένος όταν ο Στεργίου και η παρέα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα έβγαιναν και μιλούσαν ότι δεν πήραν χρήματα απο την ΔΩΡΕΑ. Μετά τις αποκαλύψεις είπε πήραν 70.000 ευρώ για μελέτη. Μετά από αποκαλύψεις έστω και από ανώνυμο blog στην εφημερίδα του Βελβεντού επικαλείται συκοφαντικά σχόλια, τώρα έρχεται ο Κωσταντόπουλος και λέει 150.000 και δεν υπάρχει καμία μελέτη. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πως η απληστία οδήγησε τον Στεργίου να έχει φάει αυτά τα χρήματα 15 ημέρες πριν τελειώσει ο χρόνος και εμείς ακόμα δεν βλέπουμε καθαρά.
5:39 ΤΟ 1 ΕΚΑΤ. + που λες είναι πολύ λιγότερο από τα πραγματικά ο Κωσταντόπουλος δεν έχει μιλήσει δεν ξέρομε για πιο λόγο για τιμολόγια αξίας περίπου 350.000 ευρώ απλήρωτα "παραπεταμένα" δηλαδή που ήθελαν να τα πληρώσουν οι επόμενοι, αλλά και τα μηχανήματα δεκάδων χιλιάδων ευρώ που εξαφανίστηκαν από τον Δήμο και δεν παραδόθηκαν και είναι κρυμμένα σε αποθήκες ιδιωτών περιουσία του ελληνικού δημοσίου και τα χρησιμοποιούν όταν και καλά κάνουν εθελοντικές εργασίες ή για περιουσιακά στοιχεία του πρώην δήμου που χαρίστηκαν εν μια νυκτί σε συλλόγους μαίμου για να μην τα πάρουν οι Σερβιώτες.
Είναι πολλά δυστυχώς η τρομοκρατία δεν μας αφήνει να μιλήσουμε, η Βόρεια Κορέα είναι πιο δημοκρατική από το Βελβεντό.....
Και μια τελευταία απάντηση, αν αναρωτιέσαι που πήγαν τα 150.000 χιλιάδες από τη Δωρεά, ένα μόνο σου λέω ο Στεργίου έσπερνε από τον Δήμο νόμιμα 84.000 ευρώ τον χρόνο.....το προσωπικό που λέει πως πλήρωσε είναι ο εαυτός του!!!!
Ο Τράντας 60.000 ευρώ το χρόνο, ας τα βγάλει αυτά ο Κωσταντόπουλος δεν είναι κακό να μάθει κάποια στιγμή την αλήθεια...

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΑΡΧΕ!!!ΠΕΣ ΤΑ ΟΛΑ!!!ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΞΗΛΩΝΕΙΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟ!!!ΑΛΛΑΞΕ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΕΒΛΑ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕNTOY!!!

ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ είπε...

EYXARISTOYME ΤΟΥΣ "ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΕΡΒΙΩΤΕΣ" ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ "ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΟΥΣ" ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΒΟΗΘΑΝΕ ΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!

ΒΕΛΕΒΕΝΤΙΝΟΣ είπε...

@
30 Δεκεμβρίου 2011 11:21 μ.μ.
ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ @@!!
ΜΑΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΩΣ @@ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΟΙ ΠΟΥ ΟΠΟΤΕ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΖΑΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΝΕ ΧΙΜΑ ΙΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ...ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΣΙΑ!!!
@@ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ. ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ΦΥΛΑΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ!

Ανώνυμος είπε...

Tsoy re Laki pou tha peis gia filaki

Ανώνυμος είπε...

3.22 ΠΟΙΑ ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΔΕΣ ΕΣΥ; ΜΕ ΣΚΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΚΟΜΕΝΗ ΟΥΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΛΒΙΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ. ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ. ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ. ΑΣΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΚΙΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

30 Δεκεμβρίου 2011 7:19 μ.μ.
Μια χαρά είσαι εκεί που είσαι. Ξέχασες μάλλον τους λόγους που σε έκαναν να φύγεις. Μείνε εκεί που είσαι και πάλεψε μα τα πραγματικά προβλήματα. Αν γυρίσεις εδώ εκτός από αυτά θα έχεις να αντιμετωπίσεις το μακρύ και το κοντό κάθε Κατίνας.

Ανώνυμος είπε...

31 Δεκεμβρίου 2011 3:22 μ.μ.
Δεν είναι κριτήριο ποιός μπορεί να πάει που. Αν έρθει π.χ. ένας Κανίβαλος στα Σέρβια κανένας δεν θα τον πειράξει, αν όμως πάει ένας Σερβιώτης σε ένα χωριό Κανιβάλων στην Αφρική (για να μην παρεξηγηθώ) τι θα γίνει; Μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα;

ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΟΣ είπε...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ!! ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΧΥΜΑ!!!!! ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ!!ΤΟΛΜΑΕΙ Ι ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ; ΤΟΛΜΕΣΕ Ο ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΚΟΥΠΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΕΦΑΓΕ!!

Ανώνυμος είπε...

31 Δεκεμβρίου 2011 3:22 μ.μ.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΧΩΣΕΙ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ.ΤΑ @@ ΣΑΣ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑΤΕ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ. ΔΛΔ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΗΤΙΡΙΑ? ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ.ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΙΑ ΖΩΗ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ?

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΧΥΜΑ; Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ; ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ; Η' Ο ΤΣΙΟΥΚΑΡΔΑΝΗΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΠΕ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΣΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΩ ΣΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΩ; ΧΑΜΕΝΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ. ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΥΣΙΜΑΤΑ ΠΟΡΕΥΕΣΤΕ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ; ΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ; ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; ΤΟ ΜΠΟΥΚΟΤΑΖ ΤΩΝ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ; Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ; ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

31 Δεκεμβρίου 2011 4:26 μ.μ
ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΟΣ είπε...

<>

ΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΥΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΦΑΝΑΤΙΖΕΤΑΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ( ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΛΕΙΨΑΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΙ ).

Ανώνυμος είπε...

31 Δεκ 4:26 μ.μ

η απολογία δλδ του στεργίου στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο θεωρείτε μαγκιά για εσένα? οταν ο ίδιος ο στεργίου μιλάει για ένα μη νόμιμο διαχειριστικό έλεγχο των χρημάτων της δωρεάς αλλά στην ουσία ένα τελευταίο πλιάτσικο στα ταμεία του δήμου βελβεντού για να γεμίσει αυτός και οι κοματάιδες που τον περιβάλουν τις τσέπες τους?
ΣΕ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΗ ΜΑΓΚΙΑ (Κ....Α)

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΦΡΑΞΤΕ ΤΟ ΟΛΟ.

Ανώνυμος είπε...

31 Δεκεμβρίου 2011 4:42 μ.μ.
"ΤΟΛΜΕΣΕ Ο ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΚΟΥΠΙΖΕΤΕ"
Μπα εμείς δεν σκουπίζουμε τα σάλια σας, αυτά είναι στο Βελβεντό.

Ανώνυμος είπε...

otan o ilios vgei apo ton vourino kai ta xasia....kai vasilepsei sta pieria !!!!! tote 8a dikaio8ei o agonas tou velventou!!!!diladi......... POTE.....POTE....POTE

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς για τον κ.Στεργίου ο κ. Κωνσταντόπουλος μιλάει με νούμερα που δεν μπορούν να διαψευστούν.Κύριε Στεργίου μόνο με λόγια μιλάνε μόνο τα λαμόγια.Πείτε ότι θέλετε αλλά στηριζόμενος στα χαρτιά.Ο κόσμος πλέον σας έχει πάρει χαμπάρι.Δυστυχώς τα ψέματα τελείωσαν για όλους εσάς τους πολιτικούς των ψεύτικων λόγων.

Ανώνυμος είπε...

χρονια πολλα σε ολους και καλη χρονια!

Ανώνυμος είπε...

ΤΑ ΝΈΑ ΤΑ ΜΆΘΑΤΕ; ΦΕΥΓΕΙ Η ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ...ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ!ΟΙ ΣΕΡΒΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ,ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΟΥΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΚΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ο Κωνσταντόπουλος παίρνει ομόφωνη απόφαση και παίρνει και τα υπόλοιπα 350.000 της Δωρεάς.Η κυρία Θεοφυλάκτου έρχεται στα Σέρβια και ζητάει τα λεφτά της πίσω.Ο Κωνσταντόπουλος πληρώνει τον Κοκολιό Μπουχουρά και τους λοιπούς αιρετούς για να τους έχει στο ψηφοδέλτιο του 2014.Ο Στεργίου ζητάει τα ρέστα της Δωρεάς και ο Κωνσταντόπουλος του δίνει θέση ειδικού συνεργάτη με μισθό 84.000 ευρώ το χρόνο.

Ανώνυμος είπε...

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Ο Κωνσταντόπουλος παραιτείται και αναλαμβάνει το Δήμο ο Άδωνις Γεωργιάδης.Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει την τέλεση μεγαλοπρεπούς παρελάσεως επί τη αναλήψει.

ΜΑΡΤΙΟΣ: Η ΜΚΟ μεταθέτει την εορτή της 25ης Μαρτίου για τη μεγάλη Παρασκευή για να πάρουν τον Λαζαριώτη και τον Ελευθερίου με τσ λαμπάδις.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Το Βελβεντό ξαναγίνεται ανεξάρτητος δήμος (Χα, χα, Πρωταπριλιά!).

ΜΑΙΟΣ: Ο Στεργίου που ξαναγίνεται δήμαρχος τσακώνει το Μάη μαζί με το μαγιόξυλο. Ο Κωνσταντόπουλος ιδρύει ΜΚΟ στα Σέρβια.,

ΙΟΥΝΙΟΣ: Επιλύεται το σκοπιανό. Μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις ονομάζεται τελικά...ΒΕΛΒΕΝΤΟ!

ΙΟΥΛΙΟΣ: Γιορτάζεται επισήξμως στην Ουάσιγκτον η ημέρα της Ανεξαρτξσίας του Βελβεντού. Οι ομογενείς Βελβεντινοί αναφωνούν. "Γίνγκαν τα φασούλια!".

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Κόβεται το νερό στο Βελβεντό. Ο Στεργίου απολογούμενος αναφωνεί:" Τι να το κάνετε το κολυμβητήριο αφού δεν έχουμε νερό;"

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Προσχωρεί στη ΜΚΟ Σερβίων ο Αγάπιος Αγκαλίτσας Γαβριηλίδης με υπεύθυνο Τύπου τον Κυριάκο Τσολακίδη ο οποίος δηλώνει: "Δεν έχει σημασία η αξία του δώρου (των υπαλλήλων), η χειρονομία μετράει".

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Στο Βελβεντό ο Στεργίου ιδρύει το ΒΕΑΜ (Βελβεντινό Εθνικό Απελευθερωτικό Μετωπο).
Ο Σιώμος από φούρναρης γίνεται αρχικαπετάνιος.Έμβλημα του Μετώπου, η φωτογραφία του αντιστασιακού λουόμενουν στον Σκεπασμένο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Τα τάνκς εισβάλουν στο οχυρωμένο Βελβεντό στην επέτειο της γιορτής του πολυτεχνείου. Οι Βελβεντινοί φωνάζουν το σύνθημα " Ψωμί, ροδάκνο κι τυρί κι στα Σέρβια δαυλί"!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Ο Τσακ Νόρις αναλαμβάνει τη Δημαρχία Σερβίων. Οι Βελβεντινοί υποτάσσονται!

Τελικά Κωνσταντόπουλε νομίζω ότι πρέπει να τον καλέσεις γρηγορότερα...

Ανώνυμος είπε...

Πολυ καλο .Πολυ καλο.

Ανώνυμος είπε...

Kostadopoule, apo to poli glipsimo pinelo egine i glossa sou gia kitaxe tin ston ka8refti exi bgali trixes kai ti xroma exoune????

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΑΣΑΝ 8 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Η ΛΑΛΙΣΤΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΚΟ.ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ;O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ!!!
ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΑΣΑΝ 11 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Η ΛΑΛΙΣΤΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΚΟ.ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ;O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ!!!
ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!

Το Προφίλ μας