Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:  

Θέμα 1ο:     Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
                    Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα  2ο:     Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:  «Προληπτική
                      Ιατρική και Κοινωνική προαγωγή», στο πλαίσιο της πρόσκλησης
                      υποβολής προτάσεων με κωδικό αριθμό 16 του Υπουργείου Υγείας
                      και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Συνοχής, κ.   Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 3ο:     Έγκριση παραχώρησης Δημόσιας Δασικής έκτασης εμβαδού
                     Ε2=15.334,00 τ.μ., στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη
                     θέση «Ράχη Κερασιάς» της περιοχής του Δημοσίου Δάσους Σπηλαίου,
                     για την κατασκευή του «Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου
                     Όρλιακα».

Εισηγητής: ο  Αντιεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος  Δασταμάνης.

Θέμα 4ο:     Ορισμός Π.Σ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
                      Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών, της ΤΕΔΚ
                      Γρεβενών και της ΑΝΓΡΕ, για τη μελέτη «Εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης
                      της άγριας πανίδας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο
                      Ν. Γρεβενών».

Εισηγητής: ο  Αντιεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος  Δασταμάνης.

Θέμα  5ο:     Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου:  «Μονάδα εκτροφής
                       πέστροφας του κ. Ιωάννη Μορφίδη  στην κτηματική περιοχή Λεύκης
                       του Δήμου Καστοριάς του Ν. Καστοριάς».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  6ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου:  «Αρδευτικό δίκτυο
                        Αμμουδάρας – Αμπελοχωρίου – Βοτανίου στο Ν. Καστοριάς,
                        συνολικής έκτασης 2.585 στρεμμάτων».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  7ο:      Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
                       Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και των
                       Δήμων Ορεστίδος και Νεστορίου, για την παραχώρηση εξαρτημάτων
                       αποχιονισμού.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  8ο:      Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης του άρθρου 22 του                   
                       Ν. 3614/2007,  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –
                      Π.Ε. Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου, για την υλοποίηση
                      έργου ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 9ο:   Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
                    Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2011 (9η/2011).   

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος Πάτρας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας