Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

153.080 θέσεις εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2012

Τη δημιουργία 153.080 θέσεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος μετά τη σύσκεψη με θέμα «Δράσεις κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης»* και τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του υπουργού Εσωτερικών Τάσου Γιαννίτση, του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη και του περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού.
Πρόκειται για θέσεις εργασίας που θα προέλθουν από προγράμματα προϋπολογισμού 773,8 εκατ. ευρώ ως εξής:
-       35 με 40.000 από τα προγράμματα αυτεπιστασίας των δήμων (120.000 σε μία τριετία), προϋπολογισμού 215 εκατ. ευρώ.

-       5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών)  προϋπολογισμού 75.000.000.
-       57.400 από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 188  εκατ. ευρώ
-       30.000 από τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.
-       5.000 από το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, προϋπολογισμού €67.750.000
-       10.000 από το Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, προϋπολογισμού €19.000.000.
-       10.000 από το Πρόγραμμα επιταγής επανένταξης προϋπολογισμού 120.000.000
-       680 από  το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για  ανέργους επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €9.120.000
Παράλληλα μέχρι το Μάρτιο θα υλοποιηθούν και προγράμματα κατάρτισης, προϋπολογισμού 124 εκατ. ευρώ, με 25.000 ωφελούμενους διαφόρων επαγγελματικών ομάδων που επηρεάζονται από τη διαρθρωτική προσαρμογή του κλάδου τους.
«Η χώρα δίνει δύο μάχες, αυτή της δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής αναδιάρθρωσης και τη μάχη της κοινωνίας μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής», δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο πρωθυπουργός.
Οι Κοινωνικές δράσεις της Αυτοδιοίκησης
Ειδικότερα για την Αυτοδιοίκηση ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης παρουσίασε τις Κοινωνικές δράσεις για το 2012 που είναι οι εξής:
1.       Πρόγραμμα αυτεπιστασίας στους Δήμους. Θα υλοποιηθεί από τους  Δήμους μέσω ΟΑΕΔ.  Πρόκειται να απασχοληθεί κυρίως εργατοτεχνικό προσωπικό, για 135 ημέρες εντός του 2012.  Αφορά τριετές πρόγραμμα που σχεδιάζεται για 120.000 άτομα. Η Δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013»).
2.       Υπηρεσίες Βοήθεια στο Σπίτι. Αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν κατ' οίκον βοήθεια καθώς και σε ηλικιωμένα άτομα (π.χ. ΑμεΑ, κ.λπ). Πρόκειται για πρόγραμμα με περίπου 80.000 ωφελουμένους ετησίως μέχρι σήμερα (υλοποιείται από το 2000). Για πρώτη φορά το 2012 θεσπίστηκαν εθνικοί πόροι 70 εκ. €. Επίσης, πρόκειται να συμπεριλάβει ως δικαιούχους τόσο ασφαλισμένους (με πολύ χαμηλά εισοδήματα, και άλλες ειδικές προϋποθέσεις), όσο  και ανασφάλιστους.
3.       Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων για γυναίκες-θύματα βίας. Αφορά στη δημιουργία 14 Κέντρων στις Έδρες των Περιφερειών και τον Πειραιά και έως 19 Κέντρων στους μεγαλύτερους Δήμους. Η δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013») με υπεύθυνη αρχή τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Το Μάιο 2012 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του Πολυκεντρου Γυναικών στο κέντρο της Αθήνας.
4.       Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακής και trafficking) και των παιδιών τους. Αφορά στη δημιουργία και τριετή λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας σε 14 Δήμους της χώρας. Η δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013») με υπεύθυνη αρχή τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
5.       Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) /Κέντρα Διημέρευσης - ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπά κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες (παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, καθώς και σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία). Η Δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013») με προϋπολογισμό για τα έτη 2011 και 2012 50.000.000 ευρώ. Για τη διετία 2011 - 2013  ολοκληρώθηκε ο κύκλος της πρόκλησης στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν 111 δομές με σύνολο ωφελούμενων 2.697.
6.       Βρεφικοί - Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ  - ΚΔΑΠ ΜΕΑ (παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία). Η δράση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013»), με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Αφορά γυναίκες μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ελληνίδες ομογενείς  ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Η δράση άρχισε να υλοποιείται τον Ιούλιο 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013. Πραγματοποιείται μέσα από ετήσιους κύκλους προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ένα σχολικό έτος, διάρκειας 11 μηνών
7.       Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη), για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους. Η δράση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (πχ. Πρόγραμμα Θησέας και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα αυτεπιστασίας, καθώς και τη χρηματοδότηση ενεργειών για την εξοικονόμιση ενέργειας).
8.       Πιλοτικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα  που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση :
-Τράπεζα χρόνου, η οποία αποτελεί ένα εναλλακτικό εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης του ατόμου και μία νέα διαφοροποιημένη μορφή εθελοντισμού, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα  συμμετοχής όλων σε ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών.
-Δημιουργία και λειτουργία Συνεταιρισμών, με στόχο τη ενεργό συμμετοχή των μελών τους σε οικονομικές δραστηριότητες και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση
-Δημιουργία και λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου, κοινωνικού παντοπωλείου κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας