Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

€28.761.623,74 πληρωμές έργων του «ΘΗΣΕΑ» το 2010 (77,53% των συνολικών οφειλών 1164 εκτελεσμένων δράσεων έργων)

Με ταχείς ρυθμούς εκτελείται το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αφού μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές €22.749.058,94 για 692 δράσεις έργων, ενώ το επόμενο δεκαήμερο πρόκειται να εκταμιευτούν ακόμη €6.012.564,80 για 195 δράσεις έργων ανεβάζοντας το συνολικό ποσό πληρωμών μέχρι τέλος Νοεμβρίου, στο ύψος των €28.761.623,74 που αντιστοιχούν σε 887 δράσεις έργων.

Από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για το 2010 υπολείπονται πληρωμές €8.337.393,92 που αντιστοιχούν σε ακόμη 277 δράσεις έργων, για τα οποία εκτιμάται η αποπληρωμή τους περί τα τέλη του έτους.

Ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσμένων δράσεων έργων εξοφλείται το 76,20% (877 από τα 1164 δράσεις), ενώ ως προς τα συνολικά ποσά, εξοφλείται το 77,53% (€28.761.623,74 από σύνολο δράσεων έργων €37.099.017,66).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυτική Μακεδονία από την τελευταία δόση του πανελλαδικού κονδυλίου πληρωμών του «ΘΗΣΕΑ» που ήταν περίπου €27.000.000,00, έλαβε το ποσό των €6.012.564,80, δηλαδή περίπου 22,50%.

Η κυβέρνηση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του πολίτη, την ισόρροπη εθνική ανάπτυξη και την ορθολογική οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους μέσω συντονισμένων δράσεων και χρηματοδοτήσεων, συνεχίζει την προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας με την παράλληλη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας