Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία θα εορταστεί την Παρασκευή 28 Απριλίου οπότε και θα διερευνηθεί τo ζήτημα του ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ως θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία, με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία «το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον».

ΟΡΑΜΑ είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης με τη συνεργασία και προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά.

Το ΕΚΝΚ προσυπογράφει κάθε προσπάθεια που είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος σε όλους τους χώρους.

Προκειμένου όμως να καταστεί εφικτή η ευόδωση της κάθε προσπάθειας θα πρέπει να λειτουργούν σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που σημαίνει πλήρης στελέχωση, συστηματικοί έλεγχοι και απόδοση ευθυνών.

Σε κάθε περίπτωση και με τα μέσα που διαθέτει, το ΕΚΝΚ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζονται τα αυτονόητα.

 

Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας