Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδρίαση την Τετάρτη 3 Μαϊου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
(2ος όροφος, Αίθουσα Συσκέψεων), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1: Έγκριση ένταξης – απένταξης - τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 35η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

2: Έγκριση ένταξης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461 0 52 620).

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων

στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

 

Αικατερίνη Δαδαμόγια

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας