Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Tο αναλυτικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου «ΣΕΡΒΙΩΝ»

Αυτό είναι το αναλυτικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου «ΣΕΡΒΙΩΝ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας