Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Ένταξη του συνόλου των προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER της ΑΝΚΟ για την Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών, μετά την έγκριση της Υπερδέσμευσης

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά την έγκριση της συνολικής αιτούμενης Υπερδέσμευσης, 
ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα κατάταξης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο 
των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του 
Τοπικού προγράμματος LEADER για τις Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών. 
Ειδικότερα με απόφασή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στηριζόμενο 
στην εμπειρία διαχείρισης παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΚΟ και των αρμόδιων Μονάδων
 ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και στο γεγονός ότι ορισμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) δεν 
απορροφούν το σύνολο των πόρων που τους έχουν κατανεμηθεί, ενέκρινε υπερδέσμευση ύψους 3.616.480,00€. 
Με την έγκριση της Υπερδέσμευσης και την αρχική δημόσια δαπάνη ύψους 3,9 εκ. έχουν τη 
δυνατότητα να ενταχθούν και οι 73 προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά συνολικής Δημόσιας 
Δαπάνης 7,5 εκ. 
Επισημαίνεται ότι από το ποσό της Υπερδέσμευσης τα 2,6 εκ προέρχονται από τη μεταφορά
 πόρων από το εκχωρημένο μέτρο 4.2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να καλυφθεί
 το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων που αφορά στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, 
ενώ το 1,0 εκ από το Υπουργείο. 
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη των 
Υπηρεσιών για την έγκριση του σημαντικού αυτού ποσού, καθώς με τους επιπλέον πόρους 
θα ικανοποιηθεί το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, ενώ επιβεβαιώνεται 
έμπρακτα η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, στην κρίσιμη 
αυτή μεταβατική περίοδο για την οικονομία της περιοχής παρέμβασης και η προσπάθεια 
αντιμετώπισης της ανεργίας για την οποία η περιοχή έχει το θλιβερό προνόμιο της πρωτιάς 
σε επίπεδο χώρας. 
Επισυνάπτεται ο πίνακας Τελικών Αποτελεσμάτων. 
Ο Πρόεδρος 
της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας